Benoeming Adviesraadsleden Sociaal Domein Krimpenerwaard

- Lavinja SleeuwenhoekWethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) benoemde op dinsdag 10 maart negen leden en een onafhankelijk voorzitter voor de Adviesraad Sociaal Domein.

De wethouder feliciteerde de leden en benadrukte dat een goede samenwerking met de Adviesraad belangrijk is. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek gaf aan te hopen op waardevolle adviezen van de Adviesraad. De benoemde leden hebben ruime ervaring als Wmo-raadslid, omdat zij hebben gefunctioneerd in de K5 Wmo-raad en de vijf voormalige individuele Wmo-(advies)raden.

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente op het terrein van welzijn, zorg, sport, onderwijs, werk en inkomen.

U kunt de Adviesraad bereiken per e-mail adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl