Bezoek aan het IHC terrein

Op uitnodiging van het comité “De verontruste Dijkbewoners” vandaag een bezoek gebracht aan het IHC terrein in Krimpen aan de Lek.

De projectontwikkelaar Whoonapart heeft plannen voor dit gebied en de verontruste dijkbewoners hebben een aantal zorgen. Het gaat hierbij voornamelijk om het aantal te realiseren woningen en de ontsluiting van het gebied. Van de gemeenteraad waren de meeste fracties met een vertegenwoordiger aanwezig om zich een duidelijk beeld te vormen van het gebied, ook vanaf het water vanaf het historische zeilschip “De Zeldenrust”.

Ook Gemeente Belang Krimpenerwaard was zoals altijd weer hierbij aanwezig. Altijd belangrijk om de inwoners te horen over plannen in hun woonomgeving.

Als de projectontwikkelaar zijn visie gaat presenteren aan de raads- en commissieleden zijn wij in ieder geval bekend met het gebied en weten we waar we over praten.

Eddo Mondriaan aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard