Vuurwerkvrije zones in de Krimpenerwaard

Wij stellen vuurwerkvrije zones in om kwetsbare groepen op kwetsbare plekken (zoals bejaardenhuizen) tegen overlast te beschermen en brandgevaarlijke situaties en ordeverstoring te voorkomen. Citaat uit het coalitieakkoord van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU. Het realiseren van vuurwerkvrije zones in de gemeente Krimpenerwaard is door het college ter hand genomen.

Het college van Krimpenerwaard komt spoedig met een voorstel voor de invoering van vuurwerkvrije zones in de gemeente. Dat heeft burgemeester Tjerk Bruinsma laten weten.

In de kernen van de gemeente Krimpenerwaard is afgelopen jaarwisseling voor bijna 21.000 euro schade aangericht aan speeltoestellen, verkeersborden en kleding- en vuilcontainers. Kosten die, aangezien vaak niet duidelijk is wie de daders zijn, voor rekening van de gemeenschap komen.

Het college komt snel met een plan om vuurwerkschade en -overlast in de toekomst terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar het instellen van vuurwerkvrije zones. Daarnaast zal het elkaar aanspreken op onverantwoord gedrag en het melden van vandalisme een belangrijke rol spelen in de aanpak van dit probleem. (Bron: Dichtbij)