Bouw woningen in Krimpen aan de lek en schoolgebouw Bergambacht – Boeiende Commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F)

Op dinsdag 21 november zijn er twee vergaderingen van de raadscommissie Ruimte & Financiën (R&F) in het raadhuis te Lekkerkerk.

Klik hier voor de agenda commissievergadering R&F. De commissievergadering is beeldvormend van van karakter. Aanvang 19.00 uur.

Zie onderstaande link vraag Gemeente Belang Krimpenerwaard over de (ver) nieuwbouw scholen in Bergambacht.

TV23-025 VGBK, Kiezel & Kei en CBS de Ark

Klik hier om de commissievergadering 19.00 uur live te volgen.

Klik hier voor de agenda commissievergadering R&F. De commissievergadering is oordeelsvormend van karakter. Aanvang 20.00 uur.

O.a. geagendeerd voor deze commissie vergadering.

Bestemmingsplan Koningin Julianastraat in Krimpen aan de Lek betreft de bouw van 72 nieuwe woningen.

Bestemmingsplanwijziging Haastrecht sloop van voormalige agrarische bebouwing voor nieuwbouw van een woning.

Participatieplan Maatwerkwonen.

Nieuwbouw voor Kiezel en Kei, Kinderopvang gro-up en de bibliotheek in Bergambacht.

Herhuisvesting CBS De Ark in combinatie met kinderopvang Royal Kids en de Internationale Schakelklas in Bergambacht.

Klik hier om de commissievergadering 20.00 uur live te volgen.