De geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie beleven

Gedeputeerde Han Weber ontving op 6 maart 2015 het eerste exemplaar van het blad Oude Hollandse Waterlinie. Het blad verhaalt over de Zuid-Hollandse erfgoedlijn en het verhaal van de Oude Hollandse waterlinie in de 17eeeuwse strijd tegen Franse en Duitse bezetters.

waterlinie

Het Groene Hart heeft een historie: Hier lag de Oude Hollandse Waterlinie. Deze geschiedenis is te beleven via wandel-, fiets- en kanoroutes. Een speciale uitgave van het Groene Hart Magazine is geheel gewijd is aan de Oude Hollandse Waterlinie.

Strijd in Zwammerdam en Bodegraven

De Oude Hollandse Waterlinie is één van de 7 Erfgoedlijnen die de provincie Zuid-Holland samen met ondernemers, erfgoedinstellingen en gemeenten wil beschermen, benutten en laten beleven. Dit biedt mogelijkheden voor recreatie, zorgt voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Deze waterlinie werd in het Rampjaar 1672 succesvol ingezet om te voorkomen dat het Franse leger van 120.000 man naar Amsterdam en Den Haag kon oprukken. Daarmee is deze waterlinie de enige in Nederland die in een internationaal conflict succesvol is geweest. Dat verhaal is vrij onbekend.

Verdedigingswerk Koeneschans

In 2022 bestaat de linie 350 jaar. De komende jaren staan verschillende projecten op het programma om de Oude Hollandse Waterlinie zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld het herstellen van het verdedigingswerk de Koeneschans in het riviertje de Vlist (gemeente Krimpenerwaard). Het Oude Hollandse Waterlinie-magazine is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Groene Hart en Struinen & Vorsen en werd mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Woerden, Schoonhoven, Nieuwpoort, Gorinchem en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

koeneschans5
Koeneschans