De Oude Hollandse Waterlinie in vogelvlucht

Water als wapen om binnenvallende legers tegen te kunnen houden. Daartoe diende in de 17e eeuw en 18e eeuw de ruim 100 km lange Oude Hollandse Waterlinie vanaf Muiden tot voorbij Gorinchem. Met dit militair verdedigingssysteem konden snel grote gebieden onder water gezet worden. De linie was een ingenieus netwerk van inlaatplaatsen, sluizen, aanvoerkanalen, kleine dammen, dijken, kades en inundatiegebieden. Op strategische plaatsen lagen versterkte steden, forten of schansen.

koeneschans5

                                          Koeneschans in het veenriviertje de Vlist

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de Oude linie plaats maakte voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op de grens van Utrecht en Zuid -Holland komt een boeiende watergeschiedenis tot leven. Wat is de Koeneschans? Waarom worden polders onder water gezet? Deze en nog meer vragen beantwoordt de bevlogen watergids Marina Perdijk. Speurt u verder graag naar restanten in het landschap en houdt u óók van een stevige wandeling? Trek dan de stoute schoenen aan en ga mee op ontdekkingstocht door het inundatiegebied van de Oude Hollands Waterlinie.

Voor meer informatie e-mailadres: ll.merla@planet.nl

Klik hier en hier voor informatie.

 waterlinie1                                                 De Oude Hollandse Waterlinie