Debat Waardstroom

Er wordt de afgelopen weken veel gesproken over energie en natuurlijke energiebronnen. Onze lijstrekker Willem Schoof is op 7 november te gast zijn bij een debat van de Waardstroom. Dit debat zal worden gehouden in verenigingsgebouw de Grote Haven te Haastrecht om 20:00.

Een aantal de punten van Gemeente Belang Krimpenerwaard:

Geen proefboring voor gas (of evt. olie) in de Krimpenerwaard, dit speelt momenteel vooral in de Gemeente Vlist.

Duurzame energie door opwekking van zonnepanelen of kleinschalige windturbines, misschien wel gebruik maken van waterkracht, ziet Gemeente Belang Krimpenerwaard wel als goede opties.

Daarmee vallen grote windmolens af, deze kunnen nu al niet vanuit het provinciebestuur, maar mocht er in de toekomst een verandering in plaatsvinden dan is Gemeente Belang Krimpenerwaard geen voorstander van horizonvervuilende windmolens in de Krimpenerwaard.

De Krimpenerwaard is het zonder meer waard om te investeren in een duurzame toekomst!