Debat waterschapsverkiezingen Krimpenerwaard vernieuwend

Het was maandagavond gezellig en ontspannen tijdens het debat dat de lijstvertegenwoordigers vanuit de Krimpenerwaard hielden in het gemeentehuis van Lekkerkerk gemeente Krimpenerwaard. Burgemeester Tjerk Bruinsma stelden de vertegenwoordiger in de gelegenheid met elkaar te debatteren en hun standpunten kenbaar te maken.

Maandagavond hebben de lijstvertegenwoordigers vanuit de Krimpenerwaard in het kader verkiezingen waterschap Hoogheemraad Schieland en Krimpenerwaard hun degens gekruist. Onder de bezielende presentatie van Jan Timmer, die de discussie leiden, werden de degens gekruist. Burgemeester Tjerk Bruinsma had met zijn griffie dit debat mogelijk gemaakt.

Burgemeester Tjerk Bruinsma;”Het was vanavond een inhoudelijk debat. De vertegenwoordigers hebben de gelegenheid gekregen om hun verkiezingsstandpunten naar voren te brengen en de kiezer duidelijkheid te verschaffen. Ik roep de stemgerechtigden op van hun stemrecht op woensdag 18 maart aanstaande gebruik te maken. Ook vraag ik gelijktijdig te stemmen voor de provinciale bestuurders die dan weer vanuit hun bestuur de eerste kamer kiezen.”

Hans Oosters, Dijkgraaf HHSK: “Het is de eerste keer dat de stemgerechtigden direct voor het Waterschap kunnen kiezen. Het is heel belangrijk om op die manier dichtbij de bevolking te staan en mee kunnen denken aan hoe de uitvoering zal moeten plaatsvinden. Het gaat om veiligheid en vooral de slogan laten we droge voeten houden. Kom stemmen en maak gebruik van je recht, is ook zijn oproep.” (Bron:Dichtbij)

Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard de raadsleden Leon de Wit, Ben Schamper en Willem Schoof.

 

water