Eerste Kamer geeft groen licht voor herindeling

herindeling Krimpenerwaard
herindeling Krimpenerwaard
Krimpenerwaard

De Eerste Kamer heeft dinsdag 17 juni met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel om de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist samen te voegen tot één nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Alleen de PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Eerder al stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer in met de samenvoeging van de vijf Krimpenerwaardgemeenten. De nieuwe gemeente telt straks ongeveer 53.000 inwoners. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn op 19 november. Het was voor minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) belangrijk dat de Eerste Kamer vóór het zomerreces over de toekomst van de Krimpenerwaard zou beslissen. Zou het september worden, dan was de tijd tot de fusiedatum van 1 januari 2015 wel heel erg krap geworden.