Evaluatie geeft aan: Gemeente Krimpenerwaard is Hartveilig

Onder leiding van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en haar medewerkers is in november 2017 het project Hartveilig Wonen in onze gemeente gestart en liep door tot november 2021. Het project is geëvalueerd met als conclusie dat het project grotendeels geslaagd is.

De projectgroep Hartveilig Wonen heeft bij de start van het project Hartveilig Wonen onderstaande doelen meegekregen:

  • Het verzorgen van een dekkend AED-netwerk
  • Het verzorgen van een dekkend netwerk van burgerhulpverleners
  • Een zelfredzame werkgroep AED
  • Een verhoging van het gevoel van veiligheid
  • Een verhoging van de leefbaarheid in de buurt of wijk als bijvangst

De conclusie van het project Hartveilig Wonen geeft aan dat het project grotendeels is geslaagd. De gemeente Krimpenerwaard is hartveilig. De gemeente Krimpenerwaard heeft een dekkend AED netwerk gerealiseerd, er is een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en er is een zelfredzame werkgroep AED (Stichting Nederland reanimeert).

De aanbevelingen uit het evaluatierapport om de gemeente Krimpenerwaard hartveilig te houden zijn helder. Om het aantal BHV’ers op peil te houden blijven (gratis) reanimatie- en herhalingscursussen nodig. Dit is geborgd in de Subsidieregeling thema Gezondheid. Stichtingen/verenigingen kunnen jaarlijks een (gezamenlijke) subsidieaanvraag indienen om deze cursussen te verzorgen. Wel dient er een verbetering te komen in de samenwerking tussen de verschillende aanbieders van reanimatiecursussen.

Daarnaast werd aangegeven dat de  gemeentelijke AED’s zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan van de gemeente. Zo wordt in ieder geval de basisdekking gewaarborgd. Alle overige AED’s zijn aanvullend hierop. Daarom moet de boodschap richting inwoners/organisaties, die een eigen AED willen aanschaffen, blijven dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de aanschaf, het onderhoud en de vervanging van een AED.

Vervolgens wordt de aanbeveling gedaan om inwoners te stimuleren om zich aan te melden als burgerhulpverlener en eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu. Dit draagt bij aan het behoud van een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in onze gemeente.

 Evaluatie Project HartVeilig wonen