Falend beleid jeugdzorg: Decentralisatie geflopt, te korten bij gemeenten

De jeugdzorg in Nederland wordt opnieuw ingericht. In 2015 werden de Gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Men ging er vanuit dat gemeenten beter in staat zouden zijn jeugdzorg op maat te leveren. De decentralisatie heeft in ieder geval niet tot vermindering van de wachtlijsten en bureaucratie geleid. 

Al een lange tijd hebben gemeenten tekorten op de jeugdzorg. Bij het overhevelen van de taken met betrekking tot de jeugdzorg vanuit Den Haag naar de gemeenten zijn forse bezuinigen uitgevoerd. Tel daarbij op de toename van het aantal jongeren wat een beroep op de jeugdzorg doet met als resultaat de huidige situatie. Uit verschillende bronnen is te lezen dat veel gemeenten in de eerste helft van 2019 een structureel tekort op de jeugdzorg presenteren. Nieuwe indicaties en een open einderegeling zijn hier mede debat aan.

Recent gaf  wethouder Lavinja Sleeuwenhoek aan dat ook de gemeente Krimpenerwaard een tekort op de jeugdzorg heeft. Volgens de wethouder is het lastig om een volledig en actueel beeld te krijgen van de kosten. Ze streeft met andere gemeenten in de regio Midden-Holland naar tijdige meldingen van de zorgaanbieders. “Pas na het opstellen van de jaarrekening over 2019 kunnen we de exacte kosten weergeven. Het kan zijn dat de huidige bijstelling onvoldoende is.” Daarnaast wil de wethouder de kwestie aankaarten tijdens de Bestuurdersdag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 29 november.

Op de website van “Binnenlandsbestuur” staat de column van Douwe Jan Elzinga met als titel ‘’Specialistische Jeugdzorg moet weg bij gemeente.’’ Onderstaand de eerste alinea van de column.

In alle delen van het land worden analyses gemaakt van de immense problemen in de jeugdzorg. In deze rapportages zijn er constante en gemeenschappelijke bevindingen. Sterk oplopende miljoenentekorten bij honderden gemeenten en dreigende faillissementen bij een hele reeks jeugdzorginstellingen.

Klik hier om de column van Douwe Jan Elzinga  te lezen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende instanties die zich bezighouden met de jeugdzorg, met als doel het verkortten van de wachtlijsten met daarbij een passend budget en niet op een wijze zoals de decentralisatie in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal de systematiek van het tijdig melden van zorgaanbieders van indicaties en het termijn van het indienen van rekeningen aan gemeenten herzien moeten worden.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard

Klik hier voor het artikel: Krimpenerwaard: tegenvaller van 1,1 miljoen bij zorgkosten

Klik hier voor het artikel:Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen