Geen gasboringen in de Krimpenerwaard

herindeling Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard is geen voorstander van gasboringen in de Krimpenerwaard. Onlangs heeft Northem Petroleum Nederland een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van boringen in Haastrecht. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal bij de behandeling in de raad negatief over deze aanvraag adviseren.

Willem Schoof Lijsttrekker Gemeente Belang Krimpenerwaard: “Een boring heeft tal van nadelige effecten en risico’s voor het prachtige gebied rond Haastrecht”.

Na het toestaan van een proefboring is er geen weg meer terug. Proefboringen worden in de mijnbouwwet namelijk niet los genoemd. Als er gas wordt aangetroffen is de kans groot dat er de komende jaren gas gewonnen gaat worden met alle bijbehorende risico’s.

Het gebied waar de boringen zouden moeten plaatsvinden is al gevoelig voor bodemdaling. Willem Schoof: “De bodemdalingsproblematiek wordt bij een eventuele boring alleen maar gecompliceerder en zal waarschijnlijk zelfs verergeren”.

Het risico van waterverontreiniging door boringen is niet uit te sluiten. Daarnaast is een boorinstallatie en de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen een aanslag op de landelijke kwaliteit van het gebied, aldus Gemeente Belang Krimpenerwaard.