Geld sportclubs Schoonhoven

De Schoonhovense sportclubs kunnen opgelucht ademhalen; de Provincie heeft twintig financiële regelingen van de vijf voormalige Krimpenerwaardgemeenten goedgekeurd.

Met deze heugelijke mededeling voorkwam wethouder Ria Boere gemor van de oppositiepartijen, die hadden aangedrongen op nakoming van eerdere toezeggingen aan Schoonhovens clubs. Het ging om een totaalbedrag van 70.000 euro voor atletiekvereniging Avantri, tennisclub Het Hofland, voetbalvereniging Schoonhoven en hockeyclub SMHC. Volgens Boere moest de provincie als toezichthouder op de bestedingen in de aanloop naar de fusiegemeente eerst een oordeel geven, voordat de bedragen konden worden overgemaakt. “De laatste twee maanden van 2014 zijn er overal besluiten genomen, maar deze waren nog niet verwerkt door het ambtelijk apparaat vanwege de enorme tijdsdruk. Daarom hebben we dit traject gekozen. Deze procedure gold voor alle voormalige gemeenten. Schoonhoven was geen uitzondering”, aldus Ria Boere.

Geduld is een schone zaak 

Met name Frank Moné (CDA) voelde zich sindsdien ongemakkelijk, omdat de voormalige gemeenteraad van Schoonhoven door deze manoeuvre in z’n hemd werd gezet. De wethouder stelde echter dat zij geen keus had vanwege de arhi-procedure. Zij sprak van ‘een zorgelijk verhaal met een goede afloop’. “Alle voorstellen kwamen ten goede van de Krimpenerwaard. Daarom zijn we blij dat de Provincie akkoord is gegaan.”

Interpellatiedebat

Minder vreugde was er om het blokkeren van het interpellatiedebat over de herbenoeming van Teja Ras als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijs Primair. Pro Krimpenerwaard had hier op aangedrongen, maar de coalitiepartijen wilden niet over personen debatteren. Bovendien stelde het college in een verklaring dat Schoonhoven destijds weliswaar had tegengestemd, maar dat alle andere gemeenten unaniem voorstander waren van herbenoeming van Ras. Volgens onderwijswethouder Neven gaf die meerderheid de doorslag, zo stelde hij in de raadsinformatiebrief. Pieter Heerens (Gemeente Belang Schoonhoven) en Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) merkten later op dat zij nooit hadden moeten instemmen met het voorstel van de coalitie om een meerderheid te laten bepalen of een interpellatiedebat doorgang kan vinden. In Schoonhoven was de instemming van een derde deel van de raadsleden voldoende voor dit agendapunt. “Zo kunnen we nooit de coalitie uitdagen”, mopperde Heerens.

Jan-Willem van der Ham (SGP) was dat niet met hem eens. “We hebben de oppositie nooit toegezegd dat we elk interpellatiedebat zouden toestaan. Het ging in dit geval om een persoon. Bovendien is het mosterd na de maaltijd, want Teja Ras is al benoemd.”

WMO-loket

Heerens humeur werd er niet beter op toen zijn motie voor het behoud van het wmo-loket aan de Oranjeplaats in Schoonhoven werd verworpen. Heerens sprak van een verkiezingsbelofte en een raadsbesluit, maar daar had wethouder Levinja Sleeuwenhoek geen boodschap aan. Zij stelde dat Schoonhovenaren een inloopmogelijkheid hebben om zaken bij de Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) te bespreken. “Als dat leidt tot geïndiceerde zorgvraag kunnen ze terecht bij het loket Samenleving & Zorg in Bergambacht. We houden de vinger aan de pols en zullen de kwestie tijdig evalueren.” (Bron:Het Kontakt)