Informatiebijeenkomst Onderwijs Primair

Gemeente Belang Krimpenerwaard bij informatiebijeenkomst Onderwijs Primair.

Stichting Onderwijs Primair organiseerde op 18 februari een informatiebijeenkomst voor raads en commisieleden in het multifunctionele brede schoolgebouw ’t RAK in Gouderak. De aanwezige raads en commissieleden kregen een rondleiding door het gebouw en werden geïnformeerd over de begroting van 2015.

Het multifunctionele brede schoolgebouw ’t RAK biedt onderdak aan twee basisscholen, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang (BSO), de bibliotheek en een sportzaal.

Stichting Onderwijs Primair is een openbare stichting met het doel het in stand houden en optimaliseren van (de kwaliteit van) het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Krimpenerwaard,Oudewater en Montfoort.

Openbare Basisschool De Kranenpoort is gevestigd in het multifunctionele brede schoolgebouw ’t RAK. De school  profileert zich “Als een boom van een school. Dè plek, waar kinderen zich thuisvoelen om te leren, samen te werken en te spelen, dit alles in een veilige,vertrouwde en aantrekkelijke omgeving.

Kranenpoort
OBS De Kranenpoort

De Gemeente Belang Krimpenerwaard raadsleden Ben Schamper en Willem Schoof waren zeer onder de indruk van het moderne multifunctionele gebouw en de vele functies daarin. Daarnaast kregen de Gemeente Belang Krimpenerwaard  raadsleden een goede indruk waar Stichting Onderwijs Primair voorstaat en in het bijzonder hoe Openbare Basisschool De Kranenpoort het onderwijs vorm geeft.