Gemeente Belang Krimpenerwaard content met continuering beleid veerdienst Gouderak-Moordrecht

Het college van Krimpenerwaard heeft recent positief besloten om het contract met veerdienst Gouderak-Moordrecht te verlengen. Het college van Zuidplas heeft in mei jl. positief besloten over haar financiële deel van dit contract, tijdens het vaststellen van de zomernota. Beide besluiten zijn onder voorbehoud van vaststelling van beide gemeenteraden. Met deze verlenging leveren de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas ieder jaar een structurele bijdrage in het exploitatietekort van de veerdienst.

Terug in de tijd                                                                                                                                                                                                                                            Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met het continueren van het ingezette beleid met betrekking tot de veerdienst Gouderak-Moordrecht. Gezien de recente berichtgeving leek het er even op dat Gemeente Belang Krimpenerwaard de acties zoals ondernomen in 2016 en 2017 om het veer te behouden weer van stal gehaald moesten worden. De oplossing/beleid uit 2017 om het veer in de vaart te houden wordt nu door beide gemeente gecontinueerd. De colleges van Krimpenerwaard en Zuidplas willen het huidige contract verlengen tot 1 juli 2028, onder voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met het extra structureel budget.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is de veerdienst een belangrijke schakel tussen de twee woonkernen en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze kernen.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.