Gemeente Belang Krimpenerwaard: Geen duidelijkheid over overdracht Steinsedijk Haastrecht

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid wat de (financiële) consequenties voor de gemeente Krimpenerwaard zijn bij de mogelijke overdracht van de Steinsedijk naar de gemeente Krimpenerwaard.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft in november 2018 al vragen over deze overdracht gesteld. De Steinsedijk is nu in het beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, daar de dijk geen waterkerende functie meer heeft krijgt de gemeente Krimpenerwaard de dijk mogelijk in beheer.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft toen aangegeven dat er eerst bestuurlijk overleg dient plaats te vinden voor er vervolgens vervolgstappen gemaakt gaan worden en de (financiële) consequenties voor een eventuele overdracht naar de gemeente Krimpenerwaard helder zijn. Op dit moment is hier geen helderheid over en is de gemeente in overleg met diverse partijen in dit dossier.

Tijdens commissievergadering van maart 2019 heeft wethouder Boere aangegeven dat bij een mogelijke overdracht van de Steinsedijk door het Hoogheemraad van Rijnland aan de gemeente Krimpenerwaard deze overdracht financiële gevolgen voor de gemeente Krimpenerwaard heeft.

Wordt vervolgd.