Gemeente Belang positief woningbouw Vlist

Gemeente Belang is positief over de woningbouwplannen op het voormalige terrein van Kruiswijk aan de Oost-Vlisterdijk. Op het voormalige bedrijfsterrein zijn woningen gepland, omliggende gebouwen zoals de garage worden ook bij de nieuwbouwplannen betrokken.

Een aantal jaren geleden is de Firma Kruiswijk verplaatst van de locatie aan de Oost-Vlisterdijk naar het bedrijventerrein in Bergambacht. Met het verplaatsen van het bedrijf naar het bedrijventerrein in Bergambacht is een einde gekomen aan een zeer ongewenste ruimtelijke en verkeerssituatie. In 2014 is de voormalige bedrijfsbestemming reeds omgezet naar een woonbestemming (met het achterliggende terrein als landbouw / natuur).

Klik hier voor het artikel: Raad stemt in met woningbouw op terrein Kruiswijk in Vlist.