Gemeente Krimpenerwaard doet mee aan KrimpenerwaardDOET!

In het coalitieakkoord van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat beschreven dat de ambtelijke organisatie actief naar buiten zal treden om zo het contact te zoeken met de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. Een mooie manier om dit contact te zoeken en verbindingen te leggen met de maatschappelijke organisaties, is meedoen aan de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

Donderdag 19 maart                                                                                                                   De landelijke vrijwilligersactie NLdoet vindt dit jaar plaats op 20 en 21 maart. Op donderdag 19 maart zetten de collegeleden en de medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard zich in voor de Krimpenerwaard. Dit doen we onder de noemer KrimpenerwaardDOET!

Er is gekozen voor de donderdag omdat op deze dag zoveel mogelijk medewerkers de mogelijkheid hebben om mee te doen. Door mee te doen aan KrimpenerwaardDOET! laten de collegeleden en medewerkers zien dat de gemeente vrijwilligerswerk belangrijk vindt en vrijwilligerswerk waardeert. Ook ontmoeten het college en medewerkers zo heel veel inwoners.

Collegeleden in actie                                                                                                               Ook de collegeleden doen mee aan KrimpenerwaardDOET! Het college van burgemeester en wethouders gaat donderdag 19 maart aan de slag bij zorgcentrum De Westerweeren, Burgemeester Huijbrechtstraat 66 in Bergambacht. ’s Middags gaan de collegeleden zwerfvuil opruimen in de verschillende wijken. 

 De leden van de gemeenteraad en de raadscommissies doen op zaterdag 21 maart mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLDoet.

Bereikbaarheid gemeente                                                                                               Tijdens KrimpenerwaardDOET! blijven de gemeentediensten beschikbaar, zij het wat beperkter. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182 en info@krimpenerwaard.nl.

 

nl doet1