Gemeenteraad verkent de Krimpenerwaard

Na de succesvolle rondrit door het westelijke deel van de Krimpenerwaard gaan raads- commissieleden en collegeleden op zaterdag 14 februari het oostelijke deel van de Krimpenerwaard verkennen.

De rondrit start in Haastrecht met een bezoek aan het poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht .

Het museum vertelt de geschiedenis van het gemaal zelf en het verhaal hoe in vroeger tijden men deze streek bewoonbaar hield met windwatermolens en – later – gemalen. Het museum hoogeboezemwijst voorts op de actuele- en toekomstproblematiek: houden we dit steeds dieper wegzakkende land nog droog? Zijn we hier over 250 jaar nog? Aanvullend geeft het hoogheemraadschap informatie over de waterschapstaken met een doorkijk naar het Deltaprogramma en de waterschapsverkiezingen.

Vervolgens gaat het gezelschap naar bedrijventerrein Galgoord. Op locatie worden de laatste ontwikkelingen toegelicht.

Vervolgens gaat de rondrit via het klooster en het beoogde gaswinningsgebied richting Stolwijk. Aardig detail in deze. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist heeft unaniem aangegeven geen voorstander van gaswinning op deze locatie te zijn. Daarnaast zoals opgenomen in het coalitieakkoord, is de coalitie geen voorstander van winning van fossiele brandstof in ons gebied.

In Stolwijk wordt een bezoek gebracht aan de nieuwe woonwijk Bovenkerk 4e kwadrant en wordt de centrumontwikkeling toegelicht. In deze woonwijk zijn de zogenaamde CPO- woningen  (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd.

Zelf bouwen, samen met anderen!                                                                                           CPO – woningen worden volgens het principe van Particulier Opdrachtgeverschap (PO), respectievelijk Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd.  Dit houdt in, dat de kopers van de bouwkacpo stolwijkvels zelf de te bouwen woning(en) moeten ontwerpen, vergunningen moeten aanvragen en de bouw van de woning(en) zelf moeten realiseren. Het voordeel is dat u een betaalbare woning kunt bouwen die volledig voldoet aan de specifieke wensen en eisen van de bewoner(s).

 

Na Stolwijk gaat de bus richting Schoonhoven – Noord. In Schoonhoven wordt o.a. een bezoek aan Zevezilvermusuem schoonhovennder – Thiendenland, de kademuren en het Nederlands Zilvermuseum gebracht. De lunch wordt in het Nederlands Zilvermuseum gebruikt. Een presentatie door Citymanagement Schoonhoven is onderdeel van het bezoek. Na de lunch en bezoek aan het museum gaat de bus richting Haastrecht en is tevens het einde van de rondrit.