Gouderak: Samenwerken aan nieuw elan

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft bij de behandeling van de Retailvisie Krimpenerwaard aangegeven een initiatiefvoorstel in te dienen met betrekking tot ontwikkelingen van Gouderak. In de Retailvisie Krimpenerwaard wordt aangegeven dat het toekomst perspectief tot het winkelaanbod in Gouderak onzeker tot kwetsbaar is.  

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om het zogeheten voorkeursrecht te vestigen op percelen ten oosten van Gouderak met als doel op deze percelen woningen te bouwen. Als eigenaren de grond willen verkopen dan is er een wettelijke verplichting om deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Woningenbouw en een woningen krijgen is sowieso als een hele opgaven in Gouderak. Recent diende Gemeente Belang Krimpenerwaard een motie in dat inwoners van een kern voorrang moeten krijgen op toewijzing van een woning in de kern waar zij wonen, een problematiek die elders in de Krimpenerwaard ook speelt. Toewijzing van een woning bij verhuizing binnen de kern zal uitgangspunt moeten zijn in plaats toewijzing van een woning binnen de gemeente. De motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard dienen de ontwikkelingen van Gouderak samen met de inwoners vorm te krijgen. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft voor het zomerreces overleg gehad met de groep Levend Gouderak. Een groep verontruste bewoners die Gouderak weer nieuw elan wil geven. Vanuit die gedachte initieert Gemeente Belang Krimpenerwaard het initiatiefvoorstel om ontwikkelingen in Gouderak samen met de inwoners vorm te geven. Herontwikkeling van het centrum, uitplaatsing van de sportvelden en woningbouw in Gouderak, zie hier een paar items die voor planvorming geagendeerd kunnen worden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil de expertise van de inwoners inzetten om Gouderak nieuw elan te geven. De eerste stap is gezet om het voorkeursrecht te vestigen op percelen ten oosten van Gouderak, de herontwikkeling van het centrum om een perspectief te bieden voor het winkelaanbod gaat een uitdaging worden maar is zeker het onderzoeken waard.

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor leefbare en vitale kernen in onze gemeente. Gouderak is een kern waar al in een lange periode geen nieuwbouw van woningen heeft plaatsgevonden, reden te meer gezien de Retailvisie Krimpenerwaard om samen met de inwoners aan de slag te gaan. De kopgroep was al geformeerd “Levend Gouderak” nu vorm geven aan het peloton.

Aan de slag.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.