Herijking minimabeleid o.a. gratis Openbaar Vervoer inwoners met een inkomen tot 120 % van het wettelijke sociaal minimum

Mirjam Hupjé

Onderstaand de inbreng van Mirjam Hupjé namens Gemeente Belang Krimpenerwaard bij de bespreking over de herijking van het minimabeleid in onze gemeente.

Mirjam gaf aan dat na een duidelijke beeldvormende commissievergadering met een door Gemeente Belang Krimpenerwaard zeer gewaardeerde inbreng van de cliëntenraad en de adviesraad sociaal domein het nu voorliggende voorstel meer tegemoet komt aan de wensen van de doelgroep.

Raadsvoorstel Herijking minimabeleid 2024

Gemeente Belang Krimpenerwaard steunt het voorstel van het college aan de gemeenteraad om scenario 1 (zie onder) te volgen en daarbij willen we als aanvulling hierop optie 2 met betrekking tot het openbaar vervoer steunen. Deze gaat voor gratis Openbaar Vervoer voor alle inwoners die een inkomen hebben tot 120 % van het wettelijke sociaal minimum.

Daarnaast vroeg Mirjam aandacht voor de in de kernen aanwezigen beweeg- en QR routes waar onze inwoners gratis gebruik van kunnen maken.

Definitieve besluitvorming zal tijdens de raadsvergadering van 28 november plaatsvinden. Verantwoordelijk wethouder voor dit dossier, wethouder Wisja Pannekoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard).

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over beweeg- en QR routes in onze gemeente.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over beweeg- en QR routes in onze gemeente.