Herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

Ten westen van Krimpen aan de Lek ligt het natuurgebied De Groote Zaag, een 17 hectare groot eiland omspoeld door de Bakkerswiel en de Nieuwe Maas.

De natuur mag in dit gebied haar eigen gang gaan en de begroeiing biedt goede schuilplaatsen voor vogels, insecten en vlinders. Het riet trekt bijvoorbeeld rietzangers en de kleine karakiet aan, de bruine kiekendief kun je hier ontdekken evenals het fraaie ijsvogeltje. Op drie plekken in natuurgebied De Groote Zaag tref je kleine strandjes aan vanwaar je een geweldig zicht hebt op de skyline van Rotterdam.

In 2013 hebben vier partijen – Het Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de toenmalige gemeente Nederlek- een visie opgesteld voor de herinrichting van natuurgebied De Groote Zaag in Krimpen aan de Lek. De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie. Dit betekent dat het areaal (zoetwater-) intergetijdengebied wordt vergroot en dat het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten en toeristen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld financieel bij te dragen aan de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied, aan een nieuwe entreepartij voor het natuurgebied en aan een uitkijktoren die uitzicht biedt op het intergetijden natuurgebied.

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht met veel belangstelling het voorstel herinrichting natuurgebied De Groote Zaag af.

Klik hier voor meer informatie herinrichting natuurgebied De Groote Zaag