Het bouwen van huizen is essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen

Reactie Gemeente Belang Krimpenerwaard op het artikel in het AD Gouda afgelopen zaterdag met als titel ‘’Polders Gouderak moeten wijken voor woonwijk: Gemeente speelt vuil spel, bewoners zijn voorgelogen”

Gemeente Belang Krimpenwaard heeft al op een eerder moment aangegeven content te zijn met het besluit van het college om percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak aan te wijzen als toekomstig gebied voor wonen en maatschappelijke voorzieningen.

De betreffende percelen creëren voor de kern Gouderak mogelijkheden voor het bouwen van huizen en het uitplaatsen van de sportvelden. Het is juist, de bestemming van de gronden is gewijzigd echter daar zijn andere percelen ter compensatie voor ingebracht. Daarnaast de opmerking dat het wijzigen van bestemmingen van gronden een veel gebruikt instrumentarium is om ontwikkelingen zoals het bouwen van huizen op te starten.

Demografisch onderzoek heeft uitgewezen dat naast de vergrijzing het aantal inwoners in Gouderak de komende jaren zal gaan dalen. Dit met alle gevolgen voor o.a. de middenstand, het verenigingsleven,  en de basisscholen. In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is niks doen geen optie.

Het beeld dat in het artikel geschetst wordt met betrekking tot het aantal te bouwen woningen is niet juist. Er is tot nu toe gesproken over de bouw van woningen en het uitplaatsen van sportvelden naar beoogde locatie. Het uitplaatsen van de sportvelden is een item wat al een langere tijd op de agenda staat.

Gemeente Belang Krimpenerwaard zet zich in voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen in de gemeente Krimpenerwaard.Het bouwen van huizen is essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen.Er is al te lang niet in Gouderak gebouwd.