Het Schone Lucht Akkoord

Afgelopen week hebben 9 provincies en 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord getekend. Wethouder Bert Bening heeft het akkoord namens de gemeente Krimpenerwaard ondertekend.

Doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht (vergeleken met 2016) te boeken. De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren ‘90 enorm verbeterd. Toch overlijden elk jaar nog mensen door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.

Het Schone Lucht Akkoord wil bereiken dat er steeds minder fijnstof en stikstofdioxiden vrijkomen. Deze uitstoot  komt door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Alle partijen gaan de komende tijd een uitvoeringsplan opstellen over hun bijdrage aan dit akkoord.