Hoger beroep tegen uitspraak melkgeitenbedrijf MooiMekkerland

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Krimpenerwaard (24 van de 31 raadsleden), boeren en andere plattelanders van de Krimpenerwaard deze door een petitie en een verzoek van o.a. bewoners van de Koolwijkseweg tot voorzetting van MooiMekkerland steunen het in hoger beroep gaan door de gemeente tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 september 2020. (Melkgeitenbedrijf MooiMekkeland is gevestigd aan de Koolwijkseweg).

In deze uitspraak oordeelt de rechtbank dat de ontheffing op de geitenstop die was aangevraagd voor melkgeitenbedrijf MooiMekkerland terecht door de provincie Zuid-Holland is geweigerd. Door de plotselinge geitenstop (o.a. zonder overgangsregeling) mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden.

De gemeente is het op inhoudelijke gronden niet eens met deze uitspraak. De rechtbank geeft een uitleg aan het begrip ‘reële grondgebonden graasdierbedrijven’ die niet overeenkomt met eerdere uitspraken van de Raad van State. Verder is de gemeente van mening dat het bestaande aantal geiten waarover wordt gesproken niet gelijk is aan het ‘vergunde’ aantal geiten.

Omdat de belangen groot zijn heeft de gemeente dan ook besloten om hoger beroep in te dienen en daarbij te vragen om een voorlopige voorziening. Bij een voorlopige voorziening wordt de Raad van State gevraagd om op korte termijn een voorlopig oordeel te geven over de uitspraken van de rechtbank Den Haag. De voorlopige voorziening kan worden toegekend of worden afgewezen. Dit staat los van het hoger beroep zelf. Daar wordt te zijner tijd een definitief oordeel over gegeven.

Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen, bestaat er een kans dat de ontheffing voor MooiMekkerland alsnog wordt verleend. Dan kunnen de aanvragen omgevingsvergunningen mogelijk alsnog worden toegekend en de huidige situatie worden gelegaliseerd.

Mocht de voorlopige voorziening worden afgewezen dan volgt de gemeente de uitspraken van de rechtbank Den Haag en worden handhavingsacties onmiddellijk ingezet. Dat betekent dat per direct het aantal geiten moet worden teruggebracht tot het maximaal aantal te houden geiten. Verder zullen de illegale bouwwerken moeten worden verwijderd en het illegale gebruik van gebouwen onmiddellijk worden gestaakt

Klik hier voor het artikel: Gemeente tekent hoger beroep aan in zaak MooiMekkerland.

Klik hier voor het artikel: Soap rond MooiMekkerland nog niet voorbij: Krimpenerwaard stapt naar Raad van State om bedrijf van gewisse ondergang te redden.

Klik hier voor het artikel: Krimpenerwaard naar Raad van State om MooiMekkerland.