Huzarenstuk verricht door voetbalverenigingen en gemeente

Recent is er vergadert over het rapport “Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties Krimpenerwaard’’. Het doel van dit rapport is om alle tien de voetbalverenigingen in de gemeente Krimpenerwaard op een gelijkwaardige manier te behandelen. Het rapport is de uitwerking van het door de gemeenteraad in juli 2019 vastgestelde sportaccommodatieplan waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor een evenwichtig sportaccommodatiebeleid.

Gemeente Belang Krimpenerwaard constateert dat er een huzarenstukje verricht is, ga er maar aanstaan. De vijf voormalige gemeenten hadden zeer verschillende afspraken met de voetbalverenigingen met het gevolg een behoorlijk onevenwichtige behandeling van de voetbalverenigingen.

Het pallet aan afspraken varieerde van, geen huur betalen en een hoge onderhoudsvergoeding ontvangen tot een kleine onderhoudsvergoeding krijgen en een aanzienlijke huur betalen. En alle varianten daartussen zoals het huren van de kleedkamers en voetbalverenigingen die zelf verantwoordelijk voor de eigen kleedkamers waren.

Er is enige tijd overeen gegaan om deze gordiaanse knoop te ontbinden met veel inzet van de voetbalverenigingen, het bureau Drijver en Partners en de gemeente. Het resultaat mag er zijn. Negen van de tien voetbalverenigingen staan positief tegenover het gepresenteerde eindvoorstel.

Tijdens de behandeling van het rapport gaven twee voetbalverenigingen aan niet content met de uitwerking te zijn van de door de gemeenteraad vastgestelde uitganspunten.  

FC Perkouw hield een pleidooi voor het trainingsveldje maar kon zich op dit punt na conformeren met het harmonisatie voorstel. VV. Schoonhoven gaf aan op jaarbasis een x bedrag te kort te komen en kon zich niet conformeren met het harmonisatie voorstel. Het is nu aan de gemeenteraad hoe hier mee om te gaan tijdens de behandeling van het rapport in de gemeenteraadsvergadering as. juli.