Inbreng kadernota Gemeente Belang Krimpenerwaard

Meer geld voor sport, voorziening voor onverwachte tekorten jeugdzorg, duidelijkheid toekomst Zilvermuseum, aanleg rotondes Stolwijk en verhoging van zaaltarieven voor binnensport -verenigingen van de baan. Zie hier een selectie inbreng Gemeente Belang Krimpenerwaard bij behandeling kadernota.

Tijdens de commissievergadering van 19 juni jl. is de kadernota besproken. Met de kadernota worden de uitgangspunten vastgesteld waarmee de gemeenteraad kaders aan het college van B&W meegeeft voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 9 juli a.s. start het college van B&W met de uitwerking van de meerjarenbegroting 2020-2023 op grond van de kaders 2020. De meerjarenbegroting 2020-2023 wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 november 2019.

In de gepresenteerde kadernota is een heel scala aan onderwerpen gepresenteerd variërend van snel internet en het optimaliseren van de digitale dienstverlening tot het verbeteren van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard o.a. de aanleg van een lange afstand fietspad tussen Schoonhoven en Krimpen a/d IJssel, en van een bedrijventerreinenstrategie tot het sportaccommodatieplan tot energietransitie en woningbouw. Kortom allerlei zaken die een impuls geven aan de vitaliteit en leefbaarheid aan onze gemeente kregen steun van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Gemeente Belang Krimpenerwaard accentueerde een paar onderwerpen uit de kadernota.

– Gemeente Belang Krimpenerwaard is content dat er extra geld naar sport gaat.

– Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een pleidooi gehouden om een voorziening te maken voor onverwachte tekorten m.b.t. de jeugdzorg op te vangen.

–  De verhoging van de zaaltarieven voor de binnensportverenigingen wordt middels een amendement van de coalitiepartners uitgesteld.

– Gemeente Belang Krimpenerwaard wil duidelijkheid over de toekomst van het Zilvermuseum.

– Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft nogmaals gepleit om duidelijkheid voor de aanleg van een rotonde in Stolwijk.

De kadernota wordt door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 9 juli a.s.

Klik op onderstaande link voor de kadernota.

Kadernota 2020