Informatiebijeenkomst Natuur Netwerk Nederland Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard was recent aanwezig bij de Informatiebijeenkomst over het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard.

In de Krimpenerwaard wordt 2.250 ha nieuwe natuur aangelegd (als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, NNN) om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen.

De provincie, gemeente en hoogheemraadschap zetten zich samen met agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties daarvoor in.

Klik op de button voor de presentatie Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van:

  • Het maken van een bestemmingsplan voor de NNN-gebieden;
  • grondverwerving om de plannen voor nieuwe natuur een plek te geven;
  • het maken van plannen voor nieuwe natuur en de verdere inrichting van de natuurgebieden (recreatieve voorzieningen);
  • aanbesteding van de aanleg van nieuwe natuur.

Inmiddels is de uitvoeringsfase begonnen en wordt nu in deelgebied Den Hoek gewerkt aan de inrichting.

 

Tijdens de bijeenkomst is de gemeenteraad meegenomen in de verandering van voorbereiding naar uitvoering in het programma. De presentatie werd door de programmamanager van het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard de heer Kapteijn verzorgd.

Gemeente Belang Krimpenerwaard kijkt terug op een zeer interessante informatieavond en blijft dit dossier volgen. Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig.

Klik hier om de informatieavond terug te zien.