Meld je bij de gemeente aan voor ondersteuning als het niet meer lukt!

Wethouder Wisja Pannekoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) was zaterdagochtend te gast in het programma De Waard op de Kaart en gaf een doorkijk op enkele onderdelen van zijn portefeuille zoals de participatiewet, cultuur, duurzaamheid, energie.

De wethouder gaf aan het belangrijk te vinden dat iedereen meedoet in onze lokale samenleving. De inzet van de gemeente is om zo snel mogelijk weer binnen de mogelijkheden betaald werk te vinden en te behouden. Het bezoeken van het werkcafé kan daar een onderdeel van zijn. Bij het werkcafé kan een ieder terecht met vragen op het terrein van werk. Zoals, ben je starter op de arbeidsmarkt, wil je van baan veranderen, wat zijn de mogelijkheden voor omscholing en verder alle gerelateerde vragen en onderwerpen op het gebied van duurzaam werk. Het werkcafé Krimpenerwaard is elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur in het de voormalige raadzaal van Bergambacht, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

De cultuursector staat onder druk dit is geen specifiek gegeven in de Krimpenerwaard maar een landelijk gegeven. De wethouder gaf aan dat de landelijke overheid een afwezige urgentie getoond heeft in zowel geringe ondersteuning alsook het late moment van invoering van ondersteuning van de cultuur sector in zijn geheel. De wethouder had meer fiducie in de huidige staatssecretaris voor adequate steun voor de cultuursector echter deze plannen zijn nog prematuur. In de Krimpenerwaard heeft de gemeente het initiatief genomen voor een noodfonds voor maatschappelijke instellingen die na de coronacrisis nu geconfronteerd worden met de energiecrisis. De gemeente is nu aan het inventariseren om vervolgens de middelen uit het noodfonds in te zetten aan de maatschappelijke instellingen.

De wethouder gaf vervolgens aan dat de energiecrisis steeds meer mensen raakt. Inwoners, ondernemers maar ook maatschappelijke instellingen hebben steeds meer moeite om zich staande te houden. Daarom heeft de gemeente Krimpenerwaard een reeks van maatregelen genomen om deze energiecrisis het hoofd te bieden. Zo kan er een energietoeslag aangevraagd worden en is er duurzaamheidslening om enkele maatregelingen te noemen.

Energiebesparing is ook een zeer belangrijk item voor zowel de besparing op energie als zowel de kosten voor energie die daarmee gemoeid zijn. Niet alleen voor de gemeente maar ook voor onze inwoners zo gaf de wethouder aan. Zo worden de sporthallen in de gemeente verduurzaamd en stoten vervolgens minder CO2 uit. Het inzetten van energieklussers is een mooi middel om op kleine schaal energie te besparen zoals het aanbrengen van tochtstrippen, radiatorfolie en energie zuinige lampen. De wethouder gaf aan dat het project van de energieklussers binnenkort wordt opgestart, deze energieklussers komen dus bij de mensen thuis, brengen de energiebesparende voorzieningen aan en gaan vervolgens naar de volgende klus.

 Wethouder Wisja Pannekoek

Het interview werd afgesloten met de oproep van wethouder Wisja Pannekoek.

Meld je bij de gemeente aan voor ondersteuning als het niet meer lukt!