Mooie impuls voor vitaliteit en leefbaarheid winkelgebieden

Gemeente Belang Krimpenerwaard kan zich vinden in de samenwerking tussen gemeente en winkeliersverenigingen. Samen verder bouwen aan de Krimpenerwaard is ons devies, niet op zoek gaan naar de onmogelijkheden maar op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen voor onze mooie gemeente. De financiële ondersteuning van de winkeliersverenigingen is daar een mooi voorbeeld van.

Een gastvrij en aantrekkelijk winkelgebied voor bezoekers. Dat vinden de winkeliersverenigingen én de gemeente Krimpenerwaard belangrijk. Vanaf 2019 ontvangen daarom alle winkeliers -verenigingen in de gemeente Krimpenerwaard een extra financiële bijdrage om het opknappen van winkelgebieden mogelijk te maken en te stimuleren.

De verenigingen zijn vrij om deze bijdrage naar eigen inzicht in te zetten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De verdeling van de financiële bijdrage vond in goed overleg met de winkeliersverenigingen plaats en is de komende 4 jaar gegarandeerd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen.