Omgevingsvisie Krimpenerwaard

Gezamenlijk hebben we in de gemeente Krimpenerwaard een flinke wensenlijst voor een toekomstbestendige Krimpenerwaard, te denken valt aan het opwekken van duurzame energie, het beheer van het slagenlandschap, voldoende woningbouw, genoeg werkgelegenheid, ruimte voor duurzame landbouw en adequaat openbaar vervoer. Dit zijn maar enkele voorbeelden die van invloed op onze leefomgeving zijn.

Al deze wensen worden vastgelegd in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van b.v. een gemeente voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De omgevingsvisie is een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Het Rijk maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie.

En zoals eerder aangegeven heeft de omgevingsvisie betrekking op vele terreinen van onze leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen o.a. ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Op 22 juni zal de omgevingsvisie worden behandeld in een beeldvormende bijeenkomst en op 29 juni is de oordeelsvorming in de commissie Ruimte & Financiën.

De omgevingsvisie en de nota van beantwoording zienswijzen en wijzigingen zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 14 juli a.s.

Klik hier voor de agenda commissievergadering dinsdag 22 juni.