Onderhoud Boezemmolenpad Haastrecht

De gemeente Krimpenerwaard voert binnenkort groot onderhoud uit aan het Boezemmolenpad in Haastrecht dit naar o.a. het overnemen van onderstaande motie van CDA,D66 en Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Dit fietspad verbindt de Oost-Vlisterdijk met Haastrecht en ligt voor een groot gedeelte in een natuurgebied dat beheerd wordt door het Zuid Hollands Landschap.

Bij de onderhoudswerkzaamheden wordt  rekening gehouden met de eisen van het Zuid Hollands Landschap (ZHL), de eigenaar van het fietspad. Dit betekent onder andere dat het fietspad geen zwarte asfaltuitstraling mag hebben en dat de werkzaamheden niet mogen plaatsvinden in het broedseizoen. Op de rechte stukken worden snelheidvertragende maatregelen genomen. Hiermee komt de gemeente Krimpenerwaard tegemoet aan de wens van ZHL.

Samen met het Zuid Hollands Landschap is een materiaalkeuze gemaakt. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. De werkzaamheden starten vanaf 15 juli (einde broedseizoen). De verwachting is dat eind september de werkzaamheden afgerond zijn.

Klik hier voor meer informatie.