Onderhoud bomen

Vanaf half november tot begin maart vindt er groot onderhoud aan bomen plaats. De bomen in de gemeente Krimpenerwaard zijn geïnspecteerd op veiligheid. Er blijkt dat het nodig is om ongeveer 300 bomen te snoeien en ongeveer 220 bomen moeten worden gekapt. De bomen zijn dood of niet meer veilig, door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, te weinig groeiplaats of schade. 220 bomen worden weer herplant.

Via: http://bit.ly/2pRyjRa kunt u zien welke bomen er worden gesnoeid en op welke locaties herplanting van de bomen plaatsvindt.