Opnieuw indicatie van zorgvragers

Inwoners die de gemeente Krimpenerwaard verzoeken om betaalde hulp bij het huishouden, worden opnieuw geïndiceerd. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) wil weten wat de betrokkenen zelf nog kunnen, hoe de situatie thuis is en hoeveel zorg de gemeente kan bekostigen.

Net als alle andere gemeenten in Nederland is het budget voor de uitvoering van de wmo door de overheid fors teruggeschroefd. “Ik moet flink bezuinigen. Het wordt maatwerk. Daar kom ik niet onderuit”, legt Sleeuwenhoek uit. De wethouder weet nog niet wie de situatie van de zorgvragers in kaart gaat brengen. “Misschien kunnen we het met onze eigen mensen af, anders zullen we een bureau moeten inhuren.”

De voormalige gemeente Vlist heeft vanaf eind 2012 al ruim 20 procent bespaard door een strikter indicatiebeleid. Deze aanpak geldt als voorbeeld voor de rest. Haastrecht, Stolwijk en Vlist worden niet meegenomen in het onderzoek. Volgens Sleeuwenhoek gaat het in de overige acht kernen in de Krimpenerwaard om zo’n duizend gevallen.

Wijziging van een indicatie heeft plaats na een gedegen afweging, waarbij één of meerdere gesprekken worden gevoerd met de desbetreffende inwoner. “Wij laten ons door het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek informeren over de effecten van de wijziging”, aldus de wethouder. Inwoners kunnen schriftelijk bezwaar indienen bij het gemeentebestuur als ze het niet eens zijn met die wijziging.(Bron:Het Kontakt)