Overlast hangjongeren

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft contact met omwonenden van sporthal de Walvis te Krimpen aan de Lek met betrekking tot de zeer forse overlast bij genoemde sporthal en directe omgeving hiervan.

Naast het zeer ongewenste gedrag van hangjongeren heeft de fractie nu ook signalen ontvangen dat omwonenden het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden bij meldingen van het bovenstaande.

Omwonenden willen graag in overleg en pleitte voor een stevige handhaving op bovengenoemde locatie. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft aan de burgemeester het verzoek gedaan om met betrokkenen in overleg te gaan over bovengenoemde problematiek, met als resultaat een plan van aanpak om de overlast te reduceren.

In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard is naast de inzet van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de inzet van een jongerenwerker een gegeven.