Bodem Krimpenerwaard daalt minder hard dan verwacht

De gemeente Krimpenerwaard heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot in de Krimpenerwaard. Onderzoeksbureau Acacia Water heeft dit onderzoek uitgevoerd. De gemeente heeft zich als doel gesteld in 2022 op 2000 extra hectares maatregelen te hebben getroffen om bodemdaling tegen te gaan. Het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld, geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek.

Conclusies rapport Bodemdaling

Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de bodem in de Krimpenerwaard zakt, maar minder hard dan voorheen werd aangenomen. Wethouder Jan Vente, portefeuillehouder Landbouw zegt hierover: “Het feit dat de bodem minder hard zakt dan verwacht, betekent dat we een tot twee generaties de tijd hebben om samen met inwoners tot aanpassingen te komen. Dit biedt een duurzaam perspectief voor de toekomst. Ook geeft het ruimte voor vervolgonderzoek om te komen tot aanvullende oplossingen.”

Daarnaast biedt het rapport ook inzicht in de verschillen in bodemdaling per gebied. Deze verschillen worden veroorzaakt door de bodemopbouw en het watersysteem (infiltratie). Met name in de zogenaamde infiltratiegebieden is de bodemdaling groter. Met deze kennis kan een specifieke aanpak om bodemdaling tegen te gaan per deelgebied worden toegepast. In het rapport zijn vier maatregelenpakketten opgenomen die hierop aansluiten.

Bodemdaling en klimaatopgave

De geboden maatregelen gaan over een aanpassing in landbouw, namelijk optimalisatie van de melkveehouderij, extensieve melkveehouderij, natte verdienmodellen zoals zonnepanelen of cranberry’s en natuurontwikkeling. Uitgangspunt bij deze maatregelen is een verhoging van het grondwaterpeil.

Op dit moment wordt aangenomen dat bodemdaling ook bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Bij gemeenten ligt de opdracht om een korte, middellange en lange termijnbijdrage te leveren aan de beperking van CO2-uitstoot. Het onderzoek biedt hiervoor een kader. Met name als het gaat om no-regret oplossingen die bijdragen aan zowel het beperken van CO2-uitstoot, het tegengaan van bodemdaling en een toekomstbestendige landbouw.

De beschikbare tijd, kennis over bodemdaling en maatregelen bieden kansen om samen met het waterschap, inwoners, ondernemers en agrariërs te komen tot passende maatregelen. Het rapport dient als basis voor gebiedsprocessen en beleidsvorming op gebied van bodemdaling klimaatopgaven. Gemeente Krimpenerwaard gaat met lokale partners en kennisinstellingen in gesprek over de bevindingen.

Kijk voor meer informatie over de bodemdaling op:

https://www.slappebodem.nl

www.proeftuinkrimpenerwaard.nl

www.kennisprogrammabodemdaling.nl

Woningbouw essentieel voor vitaliteit en leefbaarheid in de kernen

Onderstaand artikel in het AD gelezen. Pleidooi door Willem Schoof (Gemeente Belang Krimpenerwaard). Zorgen over wegtrekken jongeren uit de Krimpenerwaard. Woningbouw is essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen. Daarnaast gaf Gemeente Belang Krimpenerwaard de suggestie om het voormalige schoolgebouw een maatschappelijk functie te geven.

Vaccinatie op basisschool De Vlieger afgerond

Als een geoliede machine ontvingen vandaag alle kinderen en medewerkers van basisschool De Vlieger vaccinatie tegen Hepatitis A. Burgemeester Roel Cazemier en wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) brachten een bezoek aan de school.

“We hebben hectische dagen achter de rug. Vorige week donderdag kregen we de eerste melding van deze ziekte”, vertelt Mireille Burema in gesprek met RTV Krimpenerwaard. Samen met Ilse Verwei vormt zij het directieteam. “We wisten eerst niet precies wat het betekende. De GGD informeerde ons meerdere malen per dag en adviseerde ons wat te doen”, vult Ilse aan. “Uiteindelijk bleek het om vier gevallen te gaan.”

Handen wassen

Voor een dergelijke situatie bestaat geen vastomlijnd draaiboek. Mireille geeft aan dat de GGD zeer goed heeft begeleid. “Gezamenlijk hebben we de communicatie verzorgd naar de ouders om op zoveel mogelijk vragen direct te kunnen antwoorden. Hepatitis A is zeer besmettelijk, vooral via toiletbezoek. We hebben in de klassen hier nu veel aandacht aan besteedt. Hoe was je goed je handen, niet alleen hier op school maar ook thuis”, legt Ilse uit. “De binnenzandbak hebben we leeg gemaakt, omdat dit ook een bron van virussen kan zijn.”

Traantje

Het speellokaal was woensdag de plaats waar de inentingen plaatsvonden.  Dit gebeurde met vier kinderen tegelijkertijd. Af en toe werd er wel een traantje gelaten door de prik. “De kinderen hebben het heel goed gedaan. Het is heel rustig en ordelijk verlopen”, aldus de opgeluchte directieleden. “Dit is alles wat we nu kunnen doen. De GGD houdt andere bronnen van besmetting in de gaten en onderneemt actie indien nodig.”

Zeepflesjes

Voor de school waren het deze week hectische dagen. Ondanks alle media-aandacht zijn de lessen voor de kinderen gewoon doorgegaan. Als verantwoordelijk directieteam hebben Ilse en Mireille er alles aan gedaan om ouders, vrijwilligers en medewerkers tijdig en juist te informeren. Voor nu is het belangrijk dat de besmette kinderen en een leerkracht snel weer beter worden. Zeep om handen te wassen is er ruim voldoende. Plusmarkt Rechtuyt heeft een aantal dozen met zeepflesjes gesponserd. “Voorlopig kunnen we vooruit”, lachen de dames. Ze zijn zichtbaar opgelucht dat het ergste nu achter de rug is.

Het gehele gesprek met Ilse Verwei en Mireille Burema is komende zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur te beluisteren op RTV Krimpenerwaard.

(Bron:RTV Krimpenerwaard)