Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan

Vandaag in het AD Gouda artikel over het door Gemeente Belang Krimpenerwaard genomen initiatief om de huurtarieven van de sporthallen voorlopig niet te verhogen maar deze te bezien bij de evaluatie van de sportnota.

Klik hier voor het artikel: Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan.

Klik hier voor het artikel: Gigantische klus door wethouder Sleeuwenhoek en haar ambtenaren verricht. Sportaccommodatieplan goedgekeurd.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek te gast bij RTV Krimpenerwaard

    Wethouder Lavinja               Sleeuwenhoek

Zaterdag 13 juli is wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) te gast in het programma “De Waard op de kaart” bij RTV Krimpenerwaard.

Het door de gemeenteraad aangenomen sport -accommodatieplan is onderwerp van gesprek

Klik hier om te luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Motie onderzoek nachtbus Krimpenerwaard aangenomen

De door D66 geïnitieerde motie voor een onderzoek voor een nachtbus in de Krimpenerwaard kreeg o.a. steun van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Openbaar vervoer staat bij Gemeente Belang Krimpenerwaard hoog in het vaandel en geeft een extra impuls aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeente.

Klik op onderstaande link voor de motie.

Motie onderzoek nachtbus

Raad stelt sportaccommodatieplan vast

    Wethouder Lavinja              Sleeuwenhoek

Gisterenavond is door de gemeenteraad het sportaccommodatieplan vastgesteld. Dit plan leidt in de gemeente Krimpenerwaard tot een evenwichtig sportbeleid.

Toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid            Wethouder Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard), portefeuillehouder Sport, is verheugd met de vaststelling van het sportaccommodatieplan. ‘Binnen onze gefuseerde gemeente golden voor verenigingen verschillende afspraken over eigendoms-, beheer-, en exploitatiesituaties van de sportaccommodaties. Dit leidde tot dilemma’s bij het uitvoeren van accommodatiebeleid en de behandeling daarvan. Met de vaststelling van het sportaccommodatieplan kunnen we, samen met verenigingen, sport voor alle inwoners beschikbaar en bereikbaar houden’.

Tarieven voor de binnensport blijven gelijk                                                                    Een van de voorstellen uit het sportaccommodatieplan was een stapsgewijze verhoging van de tarieven op de  zaalhuur voor de gemeentelijke sporthallen. Tijdens de, door de gemeente georganiseerde, hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. De gemeenteraad heeft daarop besloten van deze verhoging af te zien.

Privatisering tennisverenigingen                                                                                    De 10 tennisverenigingen binnen de Krimpenerwaardse gemeentegrenzen hebben de handen, gedurende het proces rondom het sportaccommodatieplan, ineen geslagen. Ze gaan privatiseren en samenwerken aan een toekomstbestendige tennissport. Afgesproken is dat twee gemeentelijke accommodaties zullen worden overgedragen aan de verenigingen. Een mooi en positief resultaat!

Participatief proces                                                                                                                    Ook het vervolgproces zal in samenspraak met verenigingen zijn. Zo worden na de zomer de eerste gesprekken met voetbalverenigingen gepland om met elkaar de uitgangspunten nader uit te werken. Daarnaast staan ook actiepunten zoals het behandelen van nieuwe initiatieven, beheermodellen op de agenda.

Klik hier voor het artikel: Gigantische klus door wethouder Sleeuwenhoek en haar ambtenaren verricht. Sportaccommodatieplan goedgekeurd.

Klik hier voor het artikel: Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan.

Klik hier voor alle stukken met betrekking tot het sportaccommodatieplan.

Zoek de verschillen

In April jl. heb ik door middel van een schriftelijk vraag aandacht gevraagd voor de staat van onderhoud van monumenten in de Krimpenerwaard en met name de herdenkingsbank in Haastrecht. (zie onderstaande foto) Welke aanleiding was voor de vraag, deze actie is met u gedeeld op onze site.

Klik hier voor meer informatie.

Om even te ontspannen van de intensieve raadsvergaderingen van 9 en 10 juli ben ik een rondje gaan fietsen door onze prachtige gemeente en per toeval kwam ik langs de herdenkingsbank in Haastrecht.

In beantwoording op mijn vraag gaf de gemeente aan dat onze monumenten dus aandacht verdienen, maar zo als ik nu ter plaatse constateer is het onderhoud slechts eenmalig geweest en als we nog even wachten dan is er geen verschil met de bovenste foto.

Ik vind het jammer dat op deze wijze omgegaan wordt met deze monumenten er zijn er meer zoals deze herdenkingsbank denk  maar aan het hek van de Wilhelminaboom in Schoonhoven. Deze plaatsen hebben voor onze inwoners een emotionele waarde en verdienen meer aandacht.

           Ben Schamper

 

Ben Schamper                                                                              Gemeenteraadslid                                                                      Gemeente Belang Krimpenerwaard