Akkoord op inhoud bij coalitievorming in gemeente Krimpenerwaard

Formateur Pascal van der Hek laat weten dat de onderhandelende partijen Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD, ChristenUnie en D66 een akkoord bereikt hebben over de vorming van een coalitie in de gemeente Krimpenerwaard.

Vanaf 28 maart zijn de vier partijen tot nu toe negen keer bijeengekomen. Hierin is puntsgewijs gesproken over tal van onderwerpen en is er extern advies gevraagd voor verscheidene onderwerpen waaronder financiën, bereikbaarheid, samenleving en duurzaamheid.

De komende week zullen de gemaakte afspraken worden uitgewerkt in een coalitieakkoord en zal dit akkoord na de mei-vakantie door de vier partijen ondertekend worden. Dit akkoord zal dan, net als de nog in te vullen wethoudersposten en portefeuilleverdeling, gepresenteerd worden op 22 mei 2018.

De beoogde datum voor de bespreking van het coalitieakkoord en de installatie van de wethouders is op dinsdag 29 mei 2018 in een raadsvergadering.

Gemeente Belang Krimpenerwaard op Moederdagbraderie Lekkerkerk

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat zaterdag 12 mei met een kraam op de Moederdagbraderie in Lekkerkerk. Hiermee wil de partij haar lokaalpolitiek werk bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Op de braderie wil Gemeente Belang Krimpenerwaard graag van de bezoekers weten wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving m.b.t. verkeersveiligheid, groenonderhoud, starterslening voor starters op de woonmarkt, minder regelgeving en de dienstverlening van de gemeente. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal uw inbreng gebruiken om het gemeentelijk beleid te optimaliseren.

U bent van harte welkom in de kraam van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Voortzetting starterslening naar vragen Gemeente Belang Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard verstrekt startersleningen aan personen die voor het eerst een huis kopen. Met deze regeling wordt het voor starters extra aantrekkelijk gemaakt om in de Krimpenerwaard voor het eerst een woning te kopen. Starters maken veelvuldig gebruik van deze regeling. Om de starterslening voort te zetten, stelt het college de raad voor om een extra bedrag van €3.000.000 ter beschikking te stellen. Dit naar vragen van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Klik op onderstaande link voor beantwoording college op vragen van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

TV18-05 antw VGBK – Overzicht nog beschikbare middelen m.b.t starterslening

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met het voorstel om de starterslening  voor te zetten. Onderstaande vragen werden maart jl. door Gemeente Belang Krimpenerwaard aan het college gesteld.

Gemeente Belang Krimpenerwaard krijgt signalen uit het veld gezien de starterslening veel aangevraagd wordt dat de middelen m.b.t. de starterslening zo goed als niet meer beschikbaar zijn, waardoor het verlenen van een starterslening niet meer mogelijk zal zijn.

De Starterslening biedt startende huizenkopers de mogelijkheid nét dat beetje extra te lenen waardoor u uw eerste droomwoning kan kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw (eerste) hypotheek bij de bank. De gemeente Krimpenerwaard stimuleert op deze wijze het eigenwoningbezit.

Gemeente Belang Krimpenerwaard maakt zich hard voor een beleid dat het kopen van een woning haalbaar maakt voor starters en mensen die van een huur- naar een koopwoning willen verhuizen. Dit kan o.a. door te bouwen naar wens via het CPO principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), woningbouw te realiseren in samenwerking met projectontwikkelaars en het maken van prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties, bijvoorbeeld over “Kopen naar wens”.

De vrijwilligersvacaturebank

De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden.

Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard.

Klik hier voor het hele artikel.

(Bron:Gemeente Krimpenerwaard)