Samen op weg naar glasvezel!

Glasvezel in het buitengebied van Krimpenerwaard is hard nodig. Het is niet alleen beter voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid en de infrastructuur, ook zorgt glasvezel ervoor dat u klaar bent voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Daarom is op 1 oktober de glasvezelcampagne gestart in het buitengebied. Samen op weg naar glasvezel!

Voordat de aanleg van glasvezel van start kan gaan, is als voorwaarde gesteld dat minimaal 40% van de huishoudens zich inschrijft voor een abonnement. Vraagbundeling wordt dit genoemd. Daarom de vraag, schrijf je voor 17 december voor snel internet en scherpe televisie in het buitengebied van de Krimpenerwaard in. Wordt de vraagbundeling van 40% niet gehaald dan gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied niet door. De teller staat momenteel op 25% (datum 7/12/18) dus nog 15% te gaan.

Daarom is het heel belangrijk om u zo snel mogelijk in te schrijven om snel internet voor nu en de toekomst in het buitengebied van de Krimpenerwaard te realiseren.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor informatie om in te schrijven.

Raadsvergadering

Op dinsdag 11 december vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 19.00 uur.

De vergadering is openbaar.

verdownload-1

Klik op onderstaande link  voor de agenda en stukken van raads- en commissievergaderingen.

(www.krimpenerwaard.nl)

 

Klik hier om de vergadering live te volgen.

Onderstaande onderwerpen zijn o.a. geagendeerd.

  • Verslag verkenner / informateur prof. mr. dr. D.J. Elzinga
  • Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2019
  • Groenalliantie, Najaarsrapportage en 1e en 2e Begrotingswijziging 2018
  • Overheveling budgetten van 2018 naar 2019
  • RIB Overzicht lopende dossiers

 

Jan van de Vrie vrijwilliger van het jaar!

Tijdens de waarderingsavond voor onze vrijwilligers in Cultureel Centrum Het Kwartier in Stolwijk is Jan van de Vrie benoemd tot vrijwilliger van het

Gemeente Belang Krimpenerwaard maakt een hele diepe buiging voor alle vrijwilligers voor hun enorme inzet. Veel dank hiervoor.

Afgelopen vrijdag vond de Dag van de Vrijwilliger plaats. In onze gemeente zijn duizenden bevlogen en betrokken vrijwilligers actief. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders waardeert deze inzet enorm en daarom zette zij haar vrijwilligers en de lokale vrijwilligersinitiatieven in het zonnetje.

Ruim 350 vrijwilligers gingen in op de uitnodiging en genoten van een buffet in Cultureel Centrum Het Kwartier in Stolwijk.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek reikte tijdens de Waarderingsavond de Vrijwilliger van het Jaarbokaal uit aan Jan van de Vrie. Burgemeester Roel Cazemier mocht hem de Krimpenerwaardspeld opspelden. De heer Van de Vrie zet zich al jaren in als een echte verbinder voor de inwoners in Krimpen aan de Lek en daarbuiten.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek maakte vervolgens bekend welke vrijwilligersinitiatieven in de prijzen zijn gevallen. De vrijwilligers die zich hebben bezig gehouden met de organisatie van Wereldvluchtelingendag, het project HartveiligWonen en het 125-jarig jubileum van muziekvereniging Excelsior uit Ouderkerk aan den IJssel mochten een cheque ter waarde van €1.000,- mee naar huis nemen.

(Bron: Gemeente Krimpenerwaard) 

Krimpenerwaard gaat samenwerking aan met Stichting Leergeld

De gemeente Krimpenerwaard gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Deze samenwerking houdt in dat per 1 januari 2019 een deel van de uitvoering van de minima-kindregelingen, in handen wordt gelegd van deze stichting. De officiële ondertekening heeft op 7 december plaatsgevonden.

  Namens de gemeente Krimpenerwaard aanwezig de wethouders Jan Vente (2e van rechts) en Lavinja Sleeuwenhoek. 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Krimpenerwaard wil deze kinderen mee laten doen. Zij bieden deze kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld Krimpenerwaard gaat een kindpakket met voorzieningen aanbieden in onze gemeente. Het Kindpakket bestaat uit een fiets, computer, laptop, kindpas, schoolspullenpas en Jarige Job verjaardagsbox.

Klik hier voor meer informatie.

Oplevering eerste gasloze woningen in Stolwijk

Vrijdag 7 december zijn de eerste gasloze woningen van Groen Wonen Vlist in Stolwijk opgeleverd. Gemeente Belang Krimpenerwaard is verheugd met deze oplevering en deze ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen sluiten naadloos op onze paragraaf “duurzaamheid” uit ons verkiezingsprogramma “Samen Sterk” aan.

Citaat verkiezingsprogramma “Samen Sterk”.                                                    Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit ervoor dat bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen, scholen, woningen en bedrijfsgebouwen gebruik gemaakt gaat worden van moderne technieken, zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Deze innovaties zijn duurzaam en milieuvriendelijker. Hierbij is indirect voordeel te behalen in de CO2-uitstoot. Het gasloos bouwen dient dan ook gestimuleerd te worden.

De woningen zijn in opdracht van woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist gebouwd. De veertien duurzame woningen worden gerealiseerd in een zogenaamde nul-op-de-meter uitvoering. Dit wil zeggen dat er door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen het netto energiegebruik tot nul wordt gereduceerd.

Een nul-op-de-meter-woning is een huis waarbij alle in- en uitgaande energiestromen perfect in balans zijn. Kortom: waarbij de opwek van duurzame energie even hoog is als het verbruik ervan. Er is dus genoeg energie voor ruimteverwarming, warm tapwater, ventilatie, het gebruik van huishoudelijke energie en van verlichting. Aan het eind van het jaar is het jaarverbruik ‘nul’: er is evenveel opgewekt als verbruikt.

Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard Piet van Dam.

Wethouder Leon de Wit en de heer Jacques Reniers van Groen Wonen Vlist