Gemeente Krimpenerwaard steunt boeren na petitie

Op 15 juli 2020 hebben boeren in de gemeente Krimpenerwaard een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur. Daarmee vragen ze aandacht voor de nieuwe eisen voor het bemesten van grasland. Deze maatregelen treffen boeren en burgers in de gemeente buitengewoon hard. Daarop heeft de gemeenteraad unaniem besloten de boeren te ondersteunen en dit probleem bij minister Schouten onder de aandacht te brengen.

In de Kamerbrief van 22 juni is een aanvullende eis opgenomen. Die eis stelt dat het uitrijden van mest is toegestaan tot een maximale buitentemperatuur van 20 graden Celsius. Zeker in de zomermaanden zijn de boeren hierdoor genoodzaakt om uit te wijken naar de randen van de dag of zelfs de nacht. In een gebied waarin boeren en burgers buren zijn, is dit een zeer ongewenste ontwikkeling. De impact op het woon- en leefgebied is groot en de leefbaarheid in het buitengebied komt hiermee zwaar onder druk.

Onveilige situaties en geluidsoverlast

Een toename van landbouwverkeer tijdens de vroege ochtenduren is ongewenst omdat juist dan schoolgaande kinderen, middelbare scholieren en woonwerk-fietsers gebruikmaken van de smalle polderwegen. Hiermee zal de verkeersveiligheid ernstig in het geding komen. Ook zal het uitrijden van mest in de nacht voor veel geluidsoverlast zorgen. Een onwenselijke situatie vinden de boeren en ook de gemeente Krimpenerwaard. Wethouder Jan Vente van Landbouw: “In ons buitengebied staan de boerderijen gewoon tussen de vele burgerwoningen aan smalle polderwegen. Boeren en burgers proberen hier zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar. Deze maatregel verstoort het samen wonen, werken en leven in de polder.”

Nader onderzoek noodzakelijk
Het duurt tot 2021 voordat deze maatregelen daadwerkelijk van kracht zijn. De gemeente Krimpenerwaard heeft daarom minister Schouten per brief verzocht om de komende periode te benutten voor nader onderzoek en vraagt om een gesprek om samen tot een constructieve oplossing te komen. 

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Speciale bierviltjes als steuntje in de rug voor lokale horeca

Het is een zware tijd voor alle horecaondernemers door heel het land. Ook voor de lokale horeca in de Krimpenerwaard zijn de mogelijkheden zeer beperkt en blijven omzetten achter. Om de horecaondernemers te steunen en hen te bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden, overhandigt burgemeester Roel Cazemier 5.000 speciaal ontworpen bierviltjes aan de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Krimpenerwaard, Anton de Wilde. 

Klik hier voor het hele artikel.

Bron: Gemeente Krimpenerwaard

Fietsagenda Krimpenerwaard

De Fietsagenda Krimpenerwaard is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De vastgestelde fietsagenda is de uitwerking van de door Gemeente Belang Krimpenerwaard gesteunde motie fietsagenda d.d. november 2018.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is de fiets bij uitstek hét vervoermiddel voor korte ritten naar activiteiten in en rond de kernen maar ook voor alles daarbuiten, zoals woon-werkverkeer. Meer fietsgebruik stimuleren betekent meer aandacht voor de fietser, en wat de fietser daar voor nodigt heeft om hem of haar te kunnen laten fietsen.

Yorben van Dortmont gemeenteraadslid namens Gemeente Belang Krimpenerwaard gaf de wethouder een drietal aanvullingen op de fietsagenda mee bij de behandeling van de fietsagenda.

– Meer aandacht voor fietsverlichting fietsen van scholieren.
– Het afnemen van het landelijke verkeersexamen voor leerlingen van de basisscholen.
– Aandacht voor weesfietsen.

Weesfietsen zijn fietsen die 3 maanden of langer ergens geparkeerd staan zonder gebruikt te worden, en soms in nog best goede staat zijn. In Schoonhoven maar ook in Krimpen ad Lek zijn er al diverse aan te wijzen. Deze fietsen houden stallingsruimte bezet en geven een rommelig aanzien en lokken misschien wel baldadigheid of erger op.

In zijn beantwoording gaf de wethouder aan dat het item met betrekking tot de weesfietsen nog niet was opgepakt. De aandacht voor fietsverlichting gecontinueerd wordt en het afnemen van het landelijke verkeersexamen een verantwoordelijkheid van de scholen is. De wethouder gaf vervolgens aan dat het aantal beschikbare vrijwilligers die nodig zijn voor het afnemen van verkeersexamens een punt van zorg is. Yorben van Dortmont gaf de wethouder de suggestie mee om scholen te clusteren bij het afnemen van verkeersexamens.

Yorben van Dortmont

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Mini-expo Cheese Valley geopend

Wethouder Jan Vente (recreatie en toerisme) was vrijdag aanwezig bij de officiële onthulling van een nieuwe mini-expo in de Gouda Cheese Experience om de samenwerking op toeristisch gebied te vieren van de vier deelnemende gemeenten aan Cheese Valley. 

De mini-expo helpt bezoekers om hun weg te vinden naar andere bezienswaardigheden in het gebied rond Gouda, Woerden en de Krimpenerwaard.

Het zijn de vier gemeenten in het gebied rond Gouda, waar álles om kaas draait, die samen Cheese Valley vormen – Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Woerden.

Klik hier voor meer informatie over Cheese Valley.