Praatje pot Gemeente Belang Krimpenerwaard op weekmarkt Lekkerkerk

Met de inmiddels bekende statafel voor de “praatje pot gesprekken” stond Gemeente Belang Krimpenerwaard vandaag op de weekmarkt in Lekkerkerk.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft veel bezoekers te woord kunnen staan, waarbij het Klant Contact Centrum (KCC), het groenonderhoud, de oeververbinding over de Lek, het groen van de polder en de verkeersveiligheid onderwerpen van gesprek waren.

Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard de raadsleden Ben Schamper en Willem Schoof.

Gemeente Belang Krimpenerwaard kijkt terug op een geslaagde presentatie en de plezierige gesprekken aan onze praatje pot statafel.

We nodigen u graag uit voor het “praatje pot gesprek” op 2 november vanaf 09.00 uur op de weekmarkt Ammerstol.

Lobby oeververbinding westzijde Krimpenerwaard kan van start

De lobby voor een oeververbinding aan de westzijde van de Krimpenerwaard kan van start. De gemeenteraad van Krimpenerwaard is akkoord gegaan met het voorstel van het college.

De gemeenteraad heeft meerdere keren aangegeven dat de bereikbaarheid van de westkant van de Krimpenerwaard verbeterd moet worden. Een en ander is verwoord in een door de gemeenteraad aangenomen motie.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is een verbetering van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard een must en biedt ook kansen voor onze gemeente. Om de oeververbinding op de juiste plek op de MIRT agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) te krijgen is onderdeel van deze lobby een verstedelijkingsopgave van 200 ha in de Krimpenerwaard.

Het voorstel voor de lobby voor een oeververbinding aan de westzijde van de Krimpenerwaard kreeg steun van ChristenUnie, VVD, Lokaal op 1 en Gemeente Belang Krimpenerwaard in een stemverhouding van 16 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Praatje Pot Gemeente Belang Krimpenerwaard op markt Lekkerkerk

Met de inmiddels bekende statafel voor de “praatje pot gesprekken” staat Gemeente Belang Krimpenerwaard op 17 oktober as. op de markt in Lekkerkerk. Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig de gemeenteraadsleden Ben Schamper en Willem Schoof.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is vanaf 10.00 uur aanwezig. Wij ontvangen u graag voor een goed gesprek aan onze statafel. De statafel wordt rond de klok van 11.00 uur weer ingeklapt.

Tot woensdag op de markt in Lekkerkerk.

Wethouders blijven aan

De wethouders Lavinja Sleeuwenhoek, Leon de Wit, Ria Boere, Jan Vente en Bert Bening hebben vanmiddag na ruim beraad aangegeven om als wethouder aan te blijven.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content dat de wethouders vanuit hun verantwoordelijkheid voor de gemeente Krimpenerwaard aan blijven.

Klik hieronder voor de brief van de wethouders.

Brief wethouders

 

 

Raadsvergadering 16 oktober

Op dinsdag 16 oktober vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

verdownload-1

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

 

Klik hier om de vergadering live te volgen.

Op de agenda staat o.a.

– Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport  (MIRT)

– Subsidiejaarplan 2019

– Eenmalige subsidies

– Centrum Stolwijk – vaststellen ontwerpprincipes