Skaeve Huse stuiten op weerstand

Het besluit van de gemeente Krimpenerwaard om twee zogenaamde skaeve huse – in de volksmond ”asowoningen” – te plaatsen langs de Veerweg in Bergambacht is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Buurtbewoners van de wijk Dijklaan- West zien de nodige bezwaren en zijn een online petitie gestart. Die is inmiddels ruim vierhonderd keer ondertekend.

Klik hier voor het het artikel: Verzet tegen Skaeve Huse in Bergambacht.

Klik hier voor het artikel: Weerstand tegen Skaeve Huse in Bergambacht.

Impressie van Skaeve Huze

Waarom Skaeve Huse in de gemeente                                                                    De gemeente Krimpenerwaard staat voor een inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen een leefbare plek heeft om te wonen en zorg en ondersteuning kan ontvangen als dit nodig is. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht ten aanzien van deze specifieke groep inwoners van de Krimpenerwaard.

Woonvisie vastgesteld                                                                                                    In mei 2017 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. In de woonvisie is opgenomen om Skaeve huse in de Krimpenerwaard te realiseren daar de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg voor voldoende huisvesting voor iedereen. In regionaal verband is afgesproken om vijf Skaeve Huse te realiseren, waarvan twee in de gemeente Krimpenerwaard.

1.31 RIB Project Skaeve Huze (1)

1.31 RIB Bijlage – Locatieonderzoek Project Skaeve Huze (1)

Krimpenerwaard is goed in afvalscheiding

Complimenten aan de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard met betrekking tot afvalscheiding in 2017. De gemeente Krimpenerwaard scoort goed.

In het jaarverslag 2017 presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over 2017. De gemeente Krimpenerwaard scoort goed in afvalscheiding (zie grafiek). Een prachtig resultaat van het gevoerde beleid onder leiding van wethouder Neven. De ambitie van de huidige coalitie is helder geformuleerd in het coalitieakkoord. “Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%”.

Recent heeft de gemeente Krimpenerwaard zich bij de statiegeldalliantie aangesloten. In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel  lokaal, landelijk als wereldwijd. (Zie ook een eerder gepubliceerd artikel op deze site)

Helaas was de gemeenteraad niet unaniem om de aanpak van de zwerfafvalproblematiek op deze wijze te ondersteunen

“Samen schakelen naar circulair” is de kop van het jaarverslag van Cyclus.   Gemeente Belang Krimpenerwaard staat volledig achter deze doelstelling. Op naar een circulaire economie waarin geen afval meer bestaat.

Klik hier voor het jaarverslag van Cyclus.

Grafiek afvalstoffenheffing aangesloten gemeenten Cyclus. Afvalstoffenheffing gemeente Krimpenerwaard onder het landelijke gemiddelde en onder het gemiddelde Cyclusregio.

Gemeente Krimpenerwaard sluit aan bij statiegeldalliantie

Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard en medeondertekend door de fracties ChristenUnie en Dierbaar Krimpenerwaard is de motie om de Gemeente Krimpenerwaard toe te laten treden bij de Statiegeldalliantie met steun van SGP, D66,PvdA,Pro Krimpenerwaard en Lokaal op 1 door de gemeenteraad aangenomen. Helaas was de gemeenteraad niet unaniem om de aanpak van de zwerfafvalproblematiek op deze wijze te ondersteunen.

M18-13 AANGENOMEN – VGBK_ CU_ Dierbaar Krimpenerwaard – Gemeente Krimpenerwaard sluit zich aan bij Statiegeldalliantie (4)

De vraag om statiegeld uit te breiden naar alle plastic flessen en blikjes is massaal. Maar liefst 328 gemeenten, 86 procent van alle Nederlandse gemeenten, dringen er bij de regering Rutte III op aan om statiegeld uit te breiden tot alle plastic flessen én blikjes. Ook 8 van de 12 Nederlandse provincies en 20 van de 21 waterschappen sloten zich aan bij de Statiegeldalliantie

Sinds het kabinet begin maart besloot om de industrie twee jaar uitstel te geven, hebben zich tientallen nieuwe gemeenten en organisaties aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Elke week zijn er nog nieuwe toetredingen. Samen vertegenwoordigen alle aangesloten Nederlandse gemeenten inmiddels 15,6 miljoen inwoners.

Zwerfafval hardnekkig probleem                                                                                  In de Statiegeldalliantie hebben organisaties uit Nederland en België de handen ineen geslagen voor uitbreiding van statiegeld op grote én kleine plastic drankflessen en drankblikjes. Aanleiding is het zwerfafval als hardnekkig probleem én bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, zowel  lokaal, landelijk als wereldwijd.

Klik hier voor het artikel: 328 gemeenten willen uitbreiding statiegeld.

Klik hier voor het artikel: Bordjes langs polderweg tegen zwerfafval.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Vandaag in AD Gouda column van Hans van Zon met als titel “Hoogste tijd voor statiegeld”. Onderstaand een citaat uit deze column.

 

Krimpenerwaard ideaal voor wonen en gezond leven

Het is prima wonen en leven in de Krimpenerwaard. Dat concludeert onderzoeksbureau Posad, dat voor de provincie keek naar de relatie tussen ruimte en gezondheid. Van de zestien gezondste wijken/dorpen van Zuid-Holland liggen er vier in de Krimpenerwaard, Haastrecht,Stolwijk, Berkenwoude en Ouderkerk ad IJssel.

Klik hier voor het hele artikel.