Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV)

Op dinsdag 9 april vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                   Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig.

                                   Yorben van Dortmont        Willem Schoof

Op de agenda staat o.a.

– Raadsvoorstel subsidieplafonds 2020

– Raadsvoorstel Reglement van orde 2019

– Raadsvoorstel Verordening op de raadscommissies

– Consultatie over op te stellen Kadernota Cultuur

Volg raads- en commissievergaderingen live                                                                De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.

Samenwerkingsverband aangepast sporten

Vandaag heeft de “All Heroes dag” van Stichting Downsyndroom Kern Groene Hart plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van gezinnen met een kind met het syndroom van Down. Vandaag hebben kinderen allerlei sport en cultuur clinics kunnen volgen.

Samenwerkingsverband aangepast sporten
Tijdens dit evenement is het samenwerkingsverband aangepast sporten voor de regio Midden – Holland ondertekend door de gemeenten Gouda, Bodegraven – Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen. Namens de gemeente Krimpenerwaard tekende wethouder sport Lavinja Sleeuwenhoek het samenwerkingsverband.

Middels de ondertekening geven gemeenten aan dat er per direct samengewerkt gaat worden op het gebied van aangepast sporten. Hierbij zal Team Sportservice Zuid-Holland een regiocoach aangepast sporten leveren die de regionale coördinatie op zich zal nemen. De lokale uitvoering middels buurtsportcoaches, sportaanbieders, fysiotherapeuten en MEE gaan hier ook een belangrijke rol in spelen.

Verbod op varend ontgassen

Aandacht in de media voor de aangenomen motie voor een verbod om varend te ontgassen. De motie werd 2 april jl. op initiatief van de fractie VVD met steun van de fracties ChristenUnie, D66 en Gemeente Belang Krimpenerwaard ingediend.

Motie Pilot verbod Varend ontgassen

In heel Europa, dus ook op de Lek in onze Krimpenerwaard wordt onderweg naar de volgende lading varend ontgast, de dampen uit het ruim zijn in veel gevallen schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Door varend te ontgassen komen de gassen in de buitenlucht terecht. De brandweer in Schoonhoven is meermaals voor niets uitrukt omdat er een indringende stank wordt gemeld. Het handhaven en beboeten op dit moment is zeer lastig omdat Rijkswaterwegen (zoals de Lek) niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland vallen. Het ontbreken van een landelijk verbod maakt dat er geen urgentie is om op Rijkswateren, dus ook niet op de Lek, te handhaven. Door mee te doen met de pilot ”verbod varend ontgassen”, vooruitlopend op het landelijk verbod wordt handhaving wel mogelijk maakt.

14 zeer energiezuinige eengezinswoningen in Krimpen aan de Lek

Afgelopen week is de bouw gestart van het project Molenweide te Krimpen aan de Lek. Door directeur Qua Wonen Rob van den Broeke en wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) werd een tijdcapsule begraven met mooie boodschappen voor over 100 jaar.

Het project Molenweide omvat 14 sociale eengezinswoningen. De woningen worden energiezuinig volgens de laatste eisen van het bouwbesluit gebouwd, zoals extra isolatie van de begane grondvloer, gevel en dak, daarnaast worden er op het dak zonnepanelen geplaats.