Raadsvergadering 11 juni

Op dinsdag 11 juni vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00  uur.

De vergadering is openbaar.debat

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a

Actualisatie huisvestingsverordening

Investeringskrediet MFA Vogelweide

Diverse zienswijzen en jaarstukken diverse samenwerkingsverbanden

Wijziging verordening starterslening

Raadsvergadering volgen: Klik hier

Verzoek tot onderzoek andere wijze van woningtoewijzing

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een motie ingediend met het verzoek aan het college om een onderzoek te starten wat de mogelijkheden zijn om woningtoewijzing in de gemeente Krimpenerwaard zo in te richten dat niet de gehele gemeente Krimpenerwaard het uitgangspunt is voor woningtoewijzing maar een kern op zich. Om op deze wijze woningzoekende die een voorkeur hebben om in de huidige kern te blijven wonen maar wel willen verhuizen binnen de kern een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekende buiten de kern.

De motie wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van 11 juni a.s.

M19-30 VGBK_ Actualisatie huisvestingsverordening

Klik hier voor het artikel: Voorrang voor inwoners die binnen eigen kern willen verhuizen.

Klik hier voor het artikel: Gemeente Belang wil andere wijze van woningtoewijzing.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

 

 

Praatje Pot met Gemeente Belang Krimpenerwaard in Krimpen aan de Lek

Met de inmiddels bekende statafel voor de “Praatje Pot gesprekken” staat Gemeente Belang Krimpenerwaard op vrijdag 7 juni op de weekmarkt van Krimpen aan de Lek van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil graag van de bezoekers weten wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wat lokale politiek inhoudt.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig de raadsleden Ben Schamper en Willem Schoof.

Wij ontvangen u graag voor een goed gesprek aan onze statafel. .

Tot vrijdag in Krimpen aan de Lek.