Brandweercommandant Zuidijk: ‘kazernes blijven open’

Bezuinigen en toch volwaardige diensten leveren. Dat staat Hans Zuidijk, plaatsvervangend regionaal commandant van de brandweer, voor ogen bij het terugdringen van de kosten.

Hij wil tussen 2016 en 2019 1,8 miljoen euro bezuinigen, zo stelde hij dinsdagavond tijdens de presentatie van het plan ‘Meer-Anders-Minder’. Zuidijk gaf daarbij aan dat de acht kazernes in de kernen van de Krimpenerwaard open blijven, maar dat op het gebied van materieel wordt ingekrompen. Het gaat om hulpverleningsvoertuigen en tankautospuitvoertuigen.

brandweeer haastrechtdownload (1)
Brandweerkazerne Haastrecht

Risico’s                                                                                                                                       “We blijven desalniettemin in staat om snel en vaardig op te treden met speciale teams. We zijn nagegaan waar de risico’s zitten en hebben ons beleid daar op afgestemd. Je ziet nu bijvoorbeeld minder beknellingen door het gebruik van airbags en een afname van frontale botsingen door rotondes. Daarentegen hebben we vaker te maken met hartstilstand en rieten kap-branden. Met ‘first responders’ en een eigen rieten kap-brandbestrijdingsteam spelen we daar op in. Nu moeten teams uit Kamerik of Kockengen komen. Dan kun je weinig meer uitrichten.”

De brandweer hanteerde tot voor kort uitrukteams van zes personen, maar kan in een aantal gevallen volstaan met vier manschappen. ‘Uitruk op maat’, noemde Zuidijk deze aanpak. “Bij opschaling kan een tweede team van vier man snel ter plekke zijn. We proberen dit in ons waarschuwingssysteem te integreren.” (Bron: Het Kontakt)

Meld u vandaag nog aan voor Burgernet

Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.

Hoe werkt Burgernet?

Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

 

burgenet

 

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:

  • Diefstal of inbraak
  • Doorrijden na een aanrijding
  • Beroving
  • Vermiste personen

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.

 

burgernet3

 

Klik hier voor aanmelden Burgernet.

Gemeente Belang Krimpenerwaard op bezoek bij het Zuid – Hollands Landschap

hoekse sluisimages (3)De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is donderdag 30 april uitgenodigd door het Zuid – Hollands Landschap om kennis te maken met Warner Reinink, regiohoofd Veenweiden op zorgboerderij de Hoeksesluis in Lekkerkerk.

Het programma is als volgt:

14.00-14.15 uur Ontvangst koffie/thee bij zorgboerderij de Hoeksesluis

14.15-15.00 uur Presentatie inclusief film Veenweidepact, biodiversiteit door Arie Dorsman van de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard

15.00-16.00 uur Rondleiding door gebied door Warner Reinink

16.00-16.30 uur Afsluiting met drankje bij De Hoeksesluis

 

zuid1download (1)

 

Over Het Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dit te bereiken, stelt de stichting natuur en (cultuur)landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen en zorgt voor voorlichting en belangenbehartiging ten behoeve van natuur en landschap. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap – met 50.000 donateurs – beheert meer dan 4000 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland.

Klik hier voor de website van het Zuid – Hollands Landschap

Initiatief Gemeenteraad succesvol: RTV Krimpenerwaard en Vlistam sluiten akkoord

RTV Krimpenerwaard en Vlistam Radio hebben toch overeenstemming bereikt over de vorming van van één lokale omroep voor de Krimpenerwaard. Op initiatief van de gemeenteraad is het proces gestart tot de vorming van één oproeporganisatie in de Krimpenerwaard.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met het akkoord en wenst de oproeporganisatie alles goeds en een prachtige toekomst tegemoet.

De voorzitters Egbert van der Veen (RTV Krimpenerwaard) en Gert van den Berg (Vlistam) hebben onder leiding van onafhankelijk bemiddelaar Hans Oosters de afgelopen weken constructieve gesprekken gevoerd. Er is afgesproken op welke wijze de integratie van de vier voormalige lokale omroepen – Vrolek (Nederlek), Centraal (Bergambacht), Zilverstad (Schoonhoven) en Vlistam (Vlist) – in de nieuwe omroeporganisatie RTV Krimpenerwaard het beste kan worden afgerond.

overeenkomst-720x340Tevens zijn er afspraken gemaakt over de samenstelling van het nieuwe bestuur en de instroom van de medewerkers van Vlistam in de nieuwe omroeporganisatie. De gemeenteraad van Krimpenerwaard wordt geadviseerd het Commissariaat voor de Media te adviseren dat de nieuwe omroep RTV Krimpenerwaard de representatieve lokale omroep binnen de nieuwe gemeente zal zijn.

Burgemeester Tjerk Bruinsma is bijzonder blij met het akkoord. Er was het college van B&W en de gemeenteraad veel aan gelegen om de ontstane impasse op te lossen. Bruinsma: “Onze dank gaat uit naar onafhankelijk bemiddelaar Hans Oosters. Hij voerde afgelopen weken diverse constructieve gesprekken met de voorzitters Egbert van der Veen en Gert van den Berg, met als prachtig resultaat de vorming van een lokale omroeporganisatie. Eén omroeporganisatie voor de Krimpenerwaard is goed voor de vrijwilligers en voor de nieuwe gemeente.

Democratie is gebaat bij goede en onafhankelijke journalistiek. Met de vorming van deze nieuwe en representatieve omroep RTV Krimpenerwaard kunnen de vrijwilligers aan de slag. De gemeente verheugt zich op een goede samenwerking en wenst betrokkenen sterkte met de verdere afronding van de overeenkomst zoals de vorming van een nieuw bestuur en de instroming de van medewerkers van Vlistam in de nieuwe omroeporganisatie.”

Brief tegen het zwanendriften

Een zestal burgemeesters uit Midden – Holland hebben staatssecretaris Dijksma een brief geschreven om het zwanendriften op alle mogelijke manieren en in alle regelgeving te voorkomen.

Brief aan staatssecretaris Dijksma.

Op 27 januari 2015 hebben ruim 16.700 burgers een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden waarin zij oproepen tot een landelijk verbod op zwanendriften.

In het Groene Hart zijn twee zwanendrifters actief. Hun vergunning is per 1 april 2013 verlopen en deze is door het Ministerie van Economische Zaken niet verlengd.

zwaan3

Per 2018 wordt het leewieken van zwanen verboden. Dit zijn ontwikkelingen waar wij ons als gemeenten goed in kunnen vinden. U maakt daarmee het houden van zwanen voor de productie van dons, veren en vlees onmogelijk.

De petitie is aangeboden omdat de zwanendrifters gebruik kunnen maken van de wettelijke ruimte, die geboden wordt voor het houden van siervogels. Zij lijken binnen die regelgeving dezelfde werkzaamheden te kunnen verrichten als voorheen en hebben aangegeven daar in de toekomst mee te willen doorgaan. Daarmee komt er dus geen eind aan het leewieken van zwanen.

Wij hebben gemerkt dat vele van onze inwoners zich storen aan de werkzaamheden van de zwanendrifters en dat zij vinden dat er veel dierenleed door wordt veroorzaakt.

Daarom doen wij namens de onderstaande gemeenten in het Groene Hart een beroep op u om het zwanendriften op alle mogelijke manieren en in alle regelgeving te voorkomen.

Klik hier voor de brief.