De Haan wordt teruggeplaatst

De afgelopen week heeft de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard van diverse inwoners de vraag gekregen waar “de haan” gebleven is die tot vorig jaar in de Bloemengaarde in Bergambacht stond. Door het nieuwbouwproject in de Bloemengaarde is dit beeld, gemaakt door kunstenaar Roel Bendijk, verdwenen van zijn vertrouwde plek.

haan1downloadDiverse inwoners waren bang dat dit kenmerkende beeld definitief zou zijn verdwenen na de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard.

Navraag bij de gemeente heeft uitgewezen dat het beeld veilig ligt opgeslagen op de gemeentewerf in Bergambacht. Op een later moment zal dit beeld teruggeplaatst worden in de dezelfde wijk. Er wordt nog gekeken naar de meest geschikte locatie hiervoor.

Samenwerken is de sleutel tot succes

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is door een bestuurslid benaderd van één van de verenigingen die gebruik maken van het verenigingsgebouw “De Zilverstad” aan de Nieuwe Singel in Schoonhoven om eventueel te bemiddelen in een afgewezen verzoek tot het voorzien in een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats aan de Nieuwe Singel.

Bord SCHmage1Van deze parkeerplaats wordt gebruik gemaakt door leden van diverse verenigingen die gebruik maken van dit verenigingsgebouw, maar ook door bijvoorbeeld leden van de v.v. Schoonhoven, de tennisclub en de atletiekvereniging. Enkele leden van deze verenigingen met een lichamelijke handicap hebben moeite om te parkeren nabij het verenigingsgebouw.

Na bemiddeling via de verantwoordelijk wethouder en het ambtelijk apparaat is de aanvraag opnieuw beoordeeld en is er uiteindelijk tot grote tevredenheid van de betrokken verenigingen alsnog ingestemd met de aanleg van deze parkeerplaats.

 

Koningsdag in de Krimpenerwaard

De 11 kernen in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard vieren ook dit jaar Koningsdag! Ieder dorp of iedere stad heeft een eigen Oranjeprogramma samengesteld vol feestelijke activiteiten.

Koningsdagnaamloos

Aubades                                                                                                                                        In de meeste kernen wordt een aubade, waarbij het volk gezamenlijk de Koning toezingt, gehouden. Hieronder kunt u lezen in welke kern en op welk tijdstip de aubades worden gehouden. De aubades worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Tjerk Bruinsma zal dit jaar de aubade in Schoonhoven bijwonen.

Klik hier voor de programma’s voor de viering van Koningsdag in de Krimpenerwaard.

 

 

 

Thema avond Openbare Orde en Veiligheid

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is dinsdagavond 28 april aanwezig op de thema avond “Openbare Orde en Veiligheid” in de raadzaal in Lekkerkerk.

Status nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk                                                 Onlangs stelde de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard vragen over de gevolgen van de bezuinigingen bij de brandweer Hollands – Midden met betrekking tot het beschikbare materieel, het aantal vrijwilligers en de diverse brandweerposten in de Krimpenerwaard. Met namen was de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard geïnteresseerd naar de status nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk. Het meerjarenbezuinigingsprogramma van de regionale Brandweer Hollands Midden wordt op deze avond toegelicht.

De avond wordt geopend door burgemeester Tjerk Bruinsma, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. De burgemeester zal een korte toelichting geven op de agendapunten en het team openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard wordt vervolgens aan de aanwezigen voorgesteld.

politie

Ronad de Haas, teamchef Krimpenerwaard Nationale Politie zal een presentatie verzorgen over het veiligheidsbeleid van de politie. In deze presentatie zal het veiligheidsbeeld geschetst worden zoals dat uit een onlangs gehouden gebiedsscan Krimpenerwaard  naar voren is gekomen.

brandweerMeer-anders-Minder Regionale Brandweer Hollands Midden is de titel van de presentatie door Hans Zuidijk, directeur concernstaf regionale Brandweer Hollands Midden. Het programma Meer-anders-Minder is het meerjaren bezuinigingsprogramma van de regionale Brandweer Hollands Midden.

De avond wordt afgesloten met een presentatie van het risicoprofiel door Henk Meijer directeur Veiligheidsregio Hollands Midden.Het risicoprofiel geeft inzicht in de meest waarschijnlijke risico’s die de gemeente kunnen treffen. Het is aan de gemeenteraad om aan te geven op welke van deze risico’s de Veiligheidsregio zich de komende jaren moet richten. De resultaten van de avond worden meegenomen in het risicoprofiel en worden op een later moment ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Zaterdag 6 juni: D-Day Krimpenerwaard

Op zaterdag 6 juni vindt voor de eerste maal het evenement D-Day Krimpenerwaard plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door de stichting D-Day Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard.

VrijheidOp 6 juni, D-Day, herdenken we de grootste invasie in de geschiedenis en het begin van de bevrijding van West-Europa. Dat er een einde is gekomen aan de Tweede Wereldoorlog hebben we te danken aan de inzet en het verlies van grote aantallen geallieerde militairen.

 

Oorlogsslachtoffers Krimpenerwaard                                                                                 Ook in de Krimpenerwaard hebben mannen meegevochten voor de bevrijding en zijn helaas ook veel oorlogsslachtoffers gevallen. Om deze oorlogsslachtoffers uit de Krimpenerwaard te herdenken, heeft de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard een boekje gemaakt. Dit zeer lezenswaardige boekwerk geeft de meer dan 100 doden een gezicht. Het boekje is vanaf eind april voor €10,00 te koop bij de bibliotheken in de Krimpenerwaard en in het streekmuseum Krimpenerwaard. Het boekwerk kunt u ook per post bestellen door een e-mail te sturen naar hans.korevaar@planet.nl.

Historische legervoertuigen                                                                                                 Op zaterdagmiddag 6 juni vindt in Schoonhoven een programma plaats waaraan alle inwoners van de Krimpenerwaard gratis kunnen deelnemen. Er zal onder andere een static show te zien zijn met tientallen historische legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Aandacht voor alle veteranen van de Krimpenerwaard                                        De voormalige gemeenten Nederlek en Schoonhoven waren gewend hun veteranen één keer per jaar, rond de jaarlijkse Veteranendag, uit te nodigen voor een veteranenbuffet. Het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat deze traditie wordt voortgezet en wil aandacht schenken aan de veteranen uit de gehele gemeente. Deze veteranen hebben zich immers ingezet in dienst van onze vrede!

Om deze reden worden alle veteranen in de gemeente Krimpenerwaard op 6 juni uitgenodigd voor een buffet in het Bastion in Schoonhoven. Tijdens dit buffet krijgen de veteranen het boekje ‘Oorlogsslachtoffers in de Krimpenerwaard’ uitgereikt door burgemeester Tjerk Bruinsma.

Concert Orkest Koninklijke Luchtmacht                                                                               Op 6 juni om 19.30 uur organiseert de stichting D-Day Krimpenerwaard een bijzonder concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht bij het veer in Schoonhoven. De aangemelde veteranen krijgen een ereplaats bij het concert. Dit openluchtconcert is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de Krimpenerwaard!