Eerste paal voor nieuwbouwproject ‘Aan Den Singel’ in Schoonhoven

Wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) sloeg vrijdag 13 maart de eerste paal voor de realisatie van twaalf appartementen op de locatie van de voormalige Multimate Kommer aan de Lopikersingel in Schoonhoven.

Ook de kopers van de appartementen, waarvan er al negen zijn verkocht, waren aanwezig bij dit heuglijke moment.

Dilia Kommerlocatie 3

         Wethouder Blok met de heer Straver(een van de nieuwe bewoners van het project) slaan de eerste paal

 

Debat waterschapsverkiezingen Krimpenerwaard vernieuwend

Het was maandagavond gezellig en ontspannen tijdens het debat dat de lijstvertegenwoordigers vanuit de Krimpenerwaard hielden in het gemeentehuis van Lekkerkerk gemeente Krimpenerwaard. Burgemeester Tjerk Bruinsma stelden de vertegenwoordiger in de gelegenheid met elkaar te debatteren en hun standpunten kenbaar te maken.

Maandagavond hebben de lijstvertegenwoordigers vanuit de Krimpenerwaard in het kader verkiezingen waterschap Hoogheemraad Schieland en Krimpenerwaard hun degens gekruist. Onder de bezielende presentatie van Jan Timmer, die de discussie leiden, werden de degens gekruist. Burgemeester Tjerk Bruinsma had met zijn griffie dit debat mogelijk gemaakt.

Burgemeester Tjerk Bruinsma;”Het was vanavond een inhoudelijk debat. De vertegenwoordigers hebben de gelegenheid gekregen om hun verkiezingsstandpunten naar voren te brengen en de kiezer duidelijkheid te verschaffen. Ik roep de stemgerechtigden op van hun stemrecht op woensdag 18 maart aanstaande gebruik te maken. Ook vraag ik gelijktijdig te stemmen voor de provinciale bestuurders die dan weer vanuit hun bestuur de eerste kamer kiezen.”

Hans Oosters, Dijkgraaf HHSK: “Het is de eerste keer dat de stemgerechtigden direct voor het Waterschap kunnen kiezen. Het is heel belangrijk om op die manier dichtbij de bevolking te staan en mee kunnen denken aan hoe de uitvoering zal moeten plaatsvinden. Het gaat om veiligheid en vooral de slogan laten we droge voeten houden. Kom stemmen en maak gebruik van je recht, is ook zijn oproep.” (Bron:Dichtbij)

Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard de raadsleden Leon de Wit, Ben Schamper en Willem Schoof.

 

water

 

De Oude Hollandse Waterlinie in vogelvlucht

Water als wapen om binnenvallende legers tegen te kunnen houden. Daartoe diende in de 17e eeuw en 18e eeuw de ruim 100 km lange Oude Hollandse Waterlinie vanaf Muiden tot voorbij Gorinchem. Met dit militair verdedigingssysteem konden snel grote gebieden onder water gezet worden. De linie was een ingenieus netwerk van inlaatplaatsen, sluizen, aanvoerkanalen, kleine dammen, dijken, kades en inundatiegebieden. Op strategische plaatsen lagen versterkte steden, forten of schansen.

koeneschans5

                                          Koeneschans in het veenriviertje de Vlist

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de Oude linie plaats maakte voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op de grens van Utrecht en Zuid -Holland komt een boeiende watergeschiedenis tot leven. Wat is de Koeneschans? Waarom worden polders onder water gezet? Deze en nog meer vragen beantwoordt de bevlogen watergids Marina Perdijk. Speurt u verder graag naar restanten in het landschap en houdt u óók van een stevige wandeling? Trek dan de stoute schoenen aan en ga mee op ontdekkingstocht door het inundatiegebied van de Oude Hollands Waterlinie.

Voor meer informatie e-mailadres: ll.merla@planet.nl

Klik hier en hier voor informatie.

 waterlinie1                                                 De Oude Hollandse Waterlinie

Tentoonstelling ‘Eenheid in Verscheidenheid’

In het Streekmuseum in Krimpen aan den IJssel is de nieuwe tentoonstelling ‘Eenheid in Verscheidenheid’ te zien. Deze tentoonstelling verenigt alle plaatsen in de Krimpenerwaard, met uitzondering van Krimpen aan den IJssel. De nieuwe gemeente Krimpenerwaard vormde hiervoor de directe aanleiding.

groote boerIn samenwerking met lokale historische verenigingen uit alle hoeken van de Krimpenerwaard, worden verhalen en objecten uit de geschiedenis van de steden, dorpen en buurtschappen, in het Streekmuseum gepresenteerd. De verscheidenheid van de inwoners van de Krimpenerwaard staat centraal in de verhalen over traditionele ambachten en de dorps- en vakscholen. Er wordt ook stilgestaan bij bijzondere mannen en vrouwen uit de regio, die elk op hun eigen manier kleur of vorm hebben gegeven aan de Krimpenerwaard. Zo ook de legendarische Groote Boer van Lekkerkerk, die in de zeventiende eeuw veel opzien baarde vanwege zijn reusachtige lengte.

De eenheid van de Krimpenerwaard wordt geïllustreerd aan de hand                           van diverse kerktoren stolwijkregionale zomer- en wintersporten. Zodoende wordt het karakteristieke landschap van rivieren, weilanden, en bossen verweven met de bijdragen van de historische verenigingen. Hierbij is ook ruim aandacht voor de bijzondere plekken en gebouwen in de Krimpenerwaard; sommige nieuw en modern, anderen al vele eeuwen oud. Een kenmerkend voorbeeld is de scheve toren van de Stolwijkse kerk.

De tentoonstelling ‘Eenheid in Verscheidenheid’ biedt alle inwoners van de Krimpenerwaard de kans om hernieuwd kennis te maken met hun eigen verleden en met opmerkelijke verhalen en objecten uit naburige plaatsen. De tentoonstelling is te zien van 21 maart tot en met 6 juni.

Klik hier voor meer informatie over het streekmuseum Krimpenerwaard.

Verkiezingsdebat Krimpenerwaard

Op 18 maart kiezen we de leden van Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Maar waar gaan die verkiezingen eigenlijk over en wat valt er precies te kiezen voor de inwoners van de Krimpenerwaard?

Op maandagavond 16 maart bent u van harte uitgenodigd om kennis te maken met diverse partijen en kandidaten voor het Waterschap en Provinciale Staten.

De partijen debatteren met elkaar over thema’s die relevant zijn voor de inwoners van de Krimpenerwaard, zoals de (water)veiligheid, recreatie en natuur, de gebiedsovereenkomst (voorheen Veenweidepact), bereikbaarheid en de lasten voor de inwoners.

U kunt het debat gratis en live bijwonen. Inloop met koffie vanaf 20.00 uur en aanvang om 20.30 uur. De locatie is de raadzaal in het gemeentehuis in Lekkerkerk (Burgemeester Van der Willigenstraat 58).

Kunt u niet zelf naar Lekkerkerk komen?

Het debat wordt ook uitgezonden door RTV Krimpenerwaard en Vlistam radio.