Geld sportclubs Schoonhoven

De Schoonhovense sportclubs kunnen opgelucht ademhalen; de Provincie heeft twintig financiële regelingen van de vijf voormalige Krimpenerwaardgemeenten goedgekeurd.

Met deze heugelijke mededeling voorkwam wethouder Ria Boere gemor van de oppositiepartijen, die hadden aangedrongen op nakoming van eerdere toezeggingen aan Schoonhovens clubs. Het ging om een totaalbedrag van 70.000 euro voor atletiekvereniging Avantri, tennisclub Het Hofland, voetbalvereniging Schoonhoven en hockeyclub SMHC. Volgens Boere moest de provincie als toezichthouder op de bestedingen in de aanloop naar de fusiegemeente eerst een oordeel geven, voordat de bedragen konden worden overgemaakt. “De laatste twee maanden van 2014 zijn er overal besluiten genomen, maar deze waren nog niet verwerkt door het ambtelijk apparaat vanwege de enorme tijdsdruk. Daarom hebben we dit traject gekozen. Deze procedure gold voor alle voormalige gemeenten. Schoonhoven was geen uitzondering”, aldus Ria Boere.

Geduld is een schone zaak 

Met name Frank Moné (CDA) voelde zich sindsdien ongemakkelijk, omdat de voormalige gemeenteraad van Schoonhoven door deze manoeuvre in z’n hemd werd gezet. De wethouder stelde echter dat zij geen keus had vanwege de arhi-procedure. Zij sprak van ‘een zorgelijk verhaal met een goede afloop’. “Alle voorstellen kwamen ten goede van de Krimpenerwaard. Daarom zijn we blij dat de Provincie akkoord is gegaan.”

Interpellatiedebat

Minder vreugde was er om het blokkeren van het interpellatiedebat over de herbenoeming van Teja Ras als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijs Primair. Pro Krimpenerwaard had hier op aangedrongen, maar de coalitiepartijen wilden niet over personen debatteren. Bovendien stelde het college in een verklaring dat Schoonhoven destijds weliswaar had tegengestemd, maar dat alle andere gemeenten unaniem voorstander waren van herbenoeming van Ras. Volgens onderwijswethouder Neven gaf die meerderheid de doorslag, zo stelde hij in de raadsinformatiebrief. Pieter Heerens (Gemeente Belang Schoonhoven) en Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) merkten later op dat zij nooit hadden moeten instemmen met het voorstel van de coalitie om een meerderheid te laten bepalen of een interpellatiedebat doorgang kan vinden. In Schoonhoven was de instemming van een derde deel van de raadsleden voldoende voor dit agendapunt. “Zo kunnen we nooit de coalitie uitdagen”, mopperde Heerens.

Jan-Willem van der Ham (SGP) was dat niet met hem eens. “We hebben de oppositie nooit toegezegd dat we elk interpellatiedebat zouden toestaan. Het ging in dit geval om een persoon. Bovendien is het mosterd na de maaltijd, want Teja Ras is al benoemd.”

WMO-loket

Heerens humeur werd er niet beter op toen zijn motie voor het behoud van het wmo-loket aan de Oranjeplaats in Schoonhoven werd verworpen. Heerens sprak van een verkiezingsbelofte en een raadsbesluit, maar daar had wethouder Levinja Sleeuwenhoek geen boodschap aan. Zij stelde dat Schoonhovenaren een inloopmogelijkheid hebben om zaken bij de Stichting Welzijn Ouderen (SWOS) te bespreken. “Als dat leidt tot geïndiceerde zorgvraag kunnen ze terecht bij het loket Samenleving & Zorg in Bergambacht. We houden de vinger aan de pols en zullen de kwestie tijdig evalueren.” (Bron:Het Kontakt)

Bankjes Natuurspeeltuin Bergambacht

Hoewel een omwonende voortdurend protesteert tegen vermeende – overlast in de natuurspeeltuin Bergambacht is de gemeente Krimpenerwaard niet van plan de locatie aan te passen.

“De vrees voor hangjongeren is ongegrond”, meent wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) “We hebben aan de overzijde van de Veerweg voor hen een plek gecreëerd. De natuurspeeltuin achter het Texaco benzinestation is bestemd voor de kinderen in de wijk. Kunnen ze lekker kliederen en ravotten.

Voor de begeleidende ouders zijn er bankjes aanwezig. Wethouder Blok: ” Pascal van der Hek van Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft hier vragen over gesteld. Hij zou het betreuren als deze bankjes zouden verdwijnen. Om het ook voor de ouders aantrekkelijk te houden om in de speeltuin te verblijven moeten er voldoende faciliteiten aanwezig zijn. (Bron:Het Kontakt)

Pascal van der Hek
Pascal van der Hek

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding Pieter Neven

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 10 maart jl. heeft Pieter Neven – wethouder voor de SGP – een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding in verband met het feit dat hij gedurende ruim 12 jaar deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schoonhoven.

Burgemeester Bruinsma roemde de inzet van Pieter Neven als raadslid. Hij gaf aan dat Pieter werd gezien als een soepele SGP-er, gericht op samenwerking. Ook de vele nevenactiviteiten van Pieter kregen de aandacht. Zo is hij bekend als schrijver van een twaalftal boeken over de kleine kerkgeschiedenis. De onderscheiding, behorende bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau, werd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen opgespeld.

 

 IMG_1506                                                                      Pieter Neven

 

Benoeming raadsleden Gemeente Belang Krimpenerwaard

De gemeenteraad heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard raadsleden Jan Kees de Keuning en Ben Schamper respectievelijk tot lid en plv. lid benoemd als vertegenwoordiging van de raad in het  Algemeen Bestuur van het Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK)

TBK betekent Technisch Bureau in de Krimpenerwaard. Het TBK werkt voor gemeenten en instellingen in de Krimpenerwaard.

De werkgebieden zijn de civiele techniek en bouwzaken. Het TBK heeft ruim 60 jaar ervaring en bestrijkt een gebied van ongeveer 10.000 hectare en 60.000 inwoners. Het TBK staat organisaties bij als ingenieurs, ontwerpers, constructeurs, inspecteurs en toezichthouders.

Het TBK is gevestigd in Krimpen a/d IJssel.

Klik hier voor meer informatie over het TBK

Jan Kees de Keuning
Jan Kees de Keuning
Ben Schamper
Ben Schamper

Uitwerking coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders gaat het coalitieakkoord ‘Gemeente Krimpenerwaard, herkenbaar en verbindend!’ van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU uitwerken in een collegewerkprogramma.

Daarmee wordt duidelijk op welke wijze en in welk jaar het college de ambities uit het coalitieakkoord gaat realiseren. Het collegewerkprogramma wordt voor de zomer 2015 aan de  raad gepresenteerd.