Fietsroutes vertellen verhaal dat wat de Krimpenerwaard uniek maakt

De Groenalliantie Midden-Holland heeft zes fietsroutes door de Krimpenerwaard opnieuw uitgegeven. Ze vertellen het verhaal van de Krimpenerwaard aan de hand van bezienswaardigheden die fietsers onderweg tegenkomen. De routes, met namen als de Hosteeroute, Waotterrotroute en Rollebolleroute, volgen de fietsknooppunten.

Dat wat de Krimpenerwaard uniek maakt                                                                       De routes belichten dat wat de Krimpenerwaard uniek maakt. Zoals de boerderijen waar ambachtelijk kaas maken hand in hand gaat met moderne bedrijfsvoering. Of het karakteristieke slagenlandschap, door mensen gemaakt. Ook karakteristiek voor de Krimpenerwaard zijn de dijken, molens en gemalen die de eeuwenlange strijd tegen het water zichtbaar maken.

Wethouder Dilia Blok (Gemeente Belang Krimpenerwaard) al fietsend kunnen mensen het streekeigene van onze mooie Krimpenerwaard ontdekken. Je ziet het al in de namen van de routes, die zijn in het Krimpenerwaards dialect. Zoals de Koeibochtroute, de Gunterwaaitroute en de Dworseroute.”

Kwaliteitsimpuls                                                                                                                           De fietsroutes zijn heruitgegeven vanuit het project Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout en Loetbos, bedoeld om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken voor recreanten. (Bron:Dichtbij)

De routes zijn hier te downloaden.

 

Pilot Deltaprogramma Krimpenerwaard krijgt vorm

Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren flink ingezet op het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden. Veel maatregelen die voortkomen uit het inmiddels vastgestelde Deltaprogramma komen moeten genomen worden in de Krimpenerwaard.

Dat is reden om de dijken rond de Krimpenerwaard extra onder de loep te nemen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert in de komende maanden samen met de gemeente en anders partijen de Pilot Krimpenerwaard uit.

Dit is een onderzoek naar (ruimtelijk en financieel) instrumentarium voor dijken voor de lange termijn. De uitkomst moet een advies zijn dat voor dijkversterkingen in heel Nederland te gebruiken is en wordt verwacht rond oktober van dit jaar. Via het regionale overleg van de portefeuillehouders Ruimte en Wonen worden de gemeenten op hoogte gehouden.

Klik hier voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard.

 

 

 

 

 

 

Beeldvorming Promen-incidenten vergroot door roddelcultuur

Onderzoek wijst uit dat er sociale onrust wordt ervaren in onderlinge betrekkingen op de werkvloer door medewerkers bij de Sociale Werkvoorziening Promen. De meldingen die er zijn worden volgens vaststaande procedures opgepakt. BING constateert dat het effect van de aangetroffen roddelcultuur binnen het bedrijf ervoor zorgt dat gebeurtenissen blijven leven en in de beeldvorming groter worden. In de ronde doende verhalen over structurele misstanden lijken gebaseerd op incidentele voorvallen.

Op 2 maart jl. heeft onderzoeksbureau BING de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Promen had besloten BING in te schakelen na signalen over sociale onrust in de organisatie. Het bureau merkt op dat het meldingssysteem voor incidenten op orde is. Verbetering is mogelijk door de nazorg van meldingen structureel in te richten, waardoor de tevredenheid van de afhandeling van melders kan stijgen. Verder wijst BING erop dat het karakter van een productiebedrijf als Promen maakt dat een bepaalde mate van (beleving van) sociale onrust onvermijdelijk is. Het is daarom van grootste belang om continue alert te blijven op vroegtijdige signalering van kleine en grote voorvallen.

Signalen
Martijn Vroom, voorzitter van Promen: “Vorig jaar zijn we heel erg geschrokken van een aantal gebeurtenissen bij Promen. We hebben toen een aantal maatregelen genomen: snel een nieuwe directeur benoemd, een vestigingsmanager voor de vestiging in Capelle aan den IJssel en een externe vertrouwenspersoon. Vervolgens hebben we opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de ervaren onrust in de organisatie.” Frank Rossel, directeur van Promen: “Het is goed dat een aantal zaken grondig is onderzocht. Ik herken het beeld dat in het rapport wordt geschetst. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we aan de slag.”

Gedragsverandering
Medewerkers praten veel met elkaar en vooral ook veel over elkaar; zo blijkt uit de gesprekken, de interviews en de enquête van BING. Door het vele herhalen worden de verhalen groter en ernstiger. Frank Rossel: “We gaan werken aan die zogenoemde roddelcultuur, die de onvrede op de werkvloer lijkt te voeden. Natuurlijk blijven we ook serieus omgaan met meldingen. Maar ernstige zaken behoren niet in het ‘roddelcircuit’ terecht te komen. Roddels op de werkvloer voeden daarbij ook de gevoelens van ongenoegen. Het is goed dat we de roddelcultuur gaan aanpakken. Maar we beseffen dat dat niet makkelijk is en tijd nodig heeft.”

Rust
In 2014 werden 53 meldingen door de vertrouwenspersonen ontvangen. “Het meldsysteem wordt goed benut, zodat we weten wat er speelt”, aldus Frank Rossel. “De nazorg biedt nog ruimte tot verbetering, daar zullen we ons de komende periode dan ook op richten. BING heeft geen incidenten gemeld die ons niet bekend waren, maar ieder incident is er natuurlijk nog steeds een teveel.” Frank Rossel, die in september 2014 de opdracht kreeg de rust in de organisatie te herstellen, blijft zich op deze opdracht richten. “Ik ben wel blij dat uit het rapport blijkt dat ruim 75% van de medewerkers met plezier naar het werk komt. De onderzoeksresultaten geven ons de kans om de organisatie nog verder te verbeteren.

Promen
Promen is een SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) dat zich toelegt op het organiseren van leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Promen werkt voor de gemeenten Gouda, Capelle a/d IJssel, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpen en Krimpenerwaard. Promen heeft zelf vestigingen in Gouda en Capelle a/d IJssel. Binnen én buiten de muren van het bedrijf in Gouda en Capelle a/d IJssel werken momenteel ruim 1500 medewerkers.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport van BING.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek bekijkt kunstprojecten Krimpenerwaard

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) bekeek donderdag verschillende kunstprojecten in de gemeente Krimpenerwaard. Door dit bezoek maakte ze kennis met de mensen die betrokken zijn bij de kunstprojecten. Ook kreeg ze een goed beeld van de achtergronden, de realisering en de locaties waar de kunst wordt geplaatst.

De kunstroute begon bij de rotondes in Bergambacht en Ammerstol. Op de rotonde in Bergambacht is onlangs een historische trein onthuld. De rotonde bij Ammerstol krijgt binnenkort een kunstwerk: een zalmboot. Beide kunstwerken zijn gemaakt door Verdo staalconstructies BV uit Bergambacht.

In Lekkerkerk bezocht de wethouder de vernieuwde kademuur langs de Lek. Hier worden 25 bronzen zalmen bevestigd met een strofe uit een zalmlied. Ook wordt een oude deksloof onderdeel van de nieuwe kademuur. Verder zal het gedicht van polderdichter Corie Grootendorst op een kunstige manier verbeeld worden langs de Lek. Het gedicht blikt terug op de gifaffaire in 1981 en geeft een frisse vooruitblik op de toekomst. Kunstenaar Dick Aerts en de historische vereniging Lekkerkerk waren aanwezig bij het bezoek van de wethouder.

Daarna ging de wethouder naar Krimpen aan de Lek. Hier werd het nieuw gebouwde en in ontwikkeling zijnde dorpshart bekeken. In het Cultuurhuis kreeg de wethouder uitleg over het nieuw te bouwen Cultuurhuis. Vertegenwoordigers van de historische vereniging Crempene waren aanwezig. Op de Zaag ontmoette ze Leo Jongenotter, die de opdracht heeft gekregen een kunstwerk ‘afscheid Nederlek’ te maken. Afsluitend werden er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de stichting Zilverstad Rotondes Schoonhoven en betrokkenen bij de geplande kunst op de rotondes van Stolwijk en Haastrecht.

De kunstprojecten die wethouder Sleeuwenhoek bezocht zijn door de voormalige gemeenten in gang gezet en/of naderen hun voltooiing. Voor de andere kunstprojecten die nog in ontwikkeling zijn, wordt een nieuw bezoek georganiseerd. Uiteindelijk zal de wethouder een belangrijke rol spelen bij de feestelijke onthulling van de diverse projecten, die soms onderdeel zijn van een gebiedsontwikkeling. (Bron:Dichtbij)

lavinja cultuurhuis

Bibliotheek Krimpenerwaard biedt taalmaatjes aan

Bibliotheek Krimpenerwaard wil laaggeletterdheid onderkennen en bespreekbaar maken. De bibliotheek biedt daarom taallessen aan en koppelt laaggeletterden aan een taalmaatje.                                                                                   

Een taalmaatje is iemand die een op een mensen wil helpen de taal beter te leren lezen,spreken en schrijven. Laaggeletterdheid kent vele oorzaken, maar komt vaak door gebrekkige begeleiding op de lagere school. Laag geletterden die hier aan willen werken en mensen die laaggeletterden kennen, kunnen contact opnemen met gblok@debibliotheekkrimpenerwaard.nl. Ook mensen die zich als taalmaatje willen inzetten zijn welkom.