Projecten Openbare Werken

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is dinsdagavond 21 april aanwezig bij de presentatie ”projecten Openbare Werken” in de raadzaal in Lekkerkerk.

In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling hebben de vijf voormalige gemeenten besluiten genomen om een groot aantal onderhouds- en reconstructieprojecten uit te voeren. Het resultaat is dat de komende jaren sprake is van een grote werkvoorraad projecten.

wer2naamloosDe afdelingsmanager Openbare Werken, Laurens Mourik, zal middels een presentatie inzicht geven in de omvang, de financiële aspecten en de maatregelen die genomen worden om de projecten te beheersen en een plaats te geven in het besluitvormingsproces.

Daarnaast zal ook kort worden ingegaan op de planning en de aanpak van de harmonisatie van de beleidsplannen voor Openbare Werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard wordt dinsdagavond 21 april geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

koeienaamloos

In december 2014 hebben de vijf voormalige gemeenten, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid – Holland de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard ondertekenend. Deze overeenkomst gaat in op drie opgaven, natuur, landbouw en recreatie & toerisme. De Gebiedsovereenkomst bevat reeds de opgave natuur. Voor de opgave landbouw en recreatie & toerisme stelt de gemeente het komende jaar uitvoeringsprogramma’s op.

Met de presentatie krijgt de fractie een beeld van de wijze waarop de stuurgroep de natuuropgave wil integreren in de landbouwontwikkeling in deze natuurgebieden en op welke wijze dit in het beeld van het landschap van de Krimpenerwaard past.

 

 

Schoonhoven Silver Award 2015

Het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven heeft wereldwijd zilversmeden en ontwerpers opgeroepen de uitdaging met zilver aan te gaan voor de zesde editie van de internationale competitie voor zilversmeedkunst, de Schoonhoven Silver Award 2015.

Achttien deelnemers uit Europa, de Verenigde Staten en Korea zijn door de jury uitgekozen om mee te doen aan de wedstrijd. Zij hebben speciaal voor de Schoonhoven Silver Award nieuw werk gemaakt.

De winnaar wordt op 24 april bekendgemaakt. De prijs bedraagt € 7000,00, beschikbaar gesteld door de gemeente Krimpenerwaard, waar Schoonhoven deel van uitmaakt. Alle inzendingen zijn vanaf 17 april tot en met 20 september 2015 te bewonderen in het Zilvermuseum.

Klik hier voor meer informatie over Schoonhoven Silver Award 2015

ZM-logo-met-kleur_2015_web

De Haan wordt teruggeplaatst

De afgelopen week heeft de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard van diverse inwoners de vraag gekregen waar “de haan” gebleven is die tot vorig jaar in de Bloemengaarde in Bergambacht stond. Door het nieuwbouwproject in de Bloemengaarde is dit beeld, gemaakt door kunstenaar Roel Bendijk, verdwenen van zijn vertrouwde plek.

haan1downloadDiverse inwoners waren bang dat dit kenmerkende beeld definitief zou zijn verdwenen na de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard.

Navraag bij de gemeente heeft uitgewezen dat het beeld veilig ligt opgeslagen op de gemeentewerf in Bergambacht. Op een later moment zal dit beeld teruggeplaatst worden in de dezelfde wijk. Er wordt nog gekeken naar de meest geschikte locatie hiervoor.

Samenwerken is de sleutel tot succes

De fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard is door een bestuurslid benaderd van één van de verenigingen die gebruik maken van het verenigingsgebouw “De Zilverstad” aan de Nieuwe Singel in Schoonhoven om eventueel te bemiddelen in een afgewezen verzoek tot het voorzien in een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats aan de Nieuwe Singel.

Bord SCHmage1Van deze parkeerplaats wordt gebruik gemaakt door leden van diverse verenigingen die gebruik maken van dit verenigingsgebouw, maar ook door bijvoorbeeld leden van de v.v. Schoonhoven, de tennisclub en de atletiekvereniging. Enkele leden van deze verenigingen met een lichamelijke handicap hebben moeite om te parkeren nabij het verenigingsgebouw.

Na bemiddeling via de verantwoordelijk wethouder en het ambtelijk apparaat is de aanvraag opnieuw beoordeeld en is er uiteindelijk tot grote tevredenheid van de betrokken verenigingen alsnog ingestemd met de aanleg van deze parkeerplaats.