Wethouder Dilia Blok: ‘We hebben veel meer te bieden’

Gemeente Belang Krimpenerwaard Wethouder Dilia Blok (Gebiedsmarketing, Recreatie en Toerisme) vindt dat haar gemeente Krimpenerwaard beter op de kaart gezet moet worden. Voor toeristen en dagjesmensen is er veel te beleven en dat is onderbelicht. Tijd om actie te ondernemen.

De wethouder heeft onlangs laten weten dat er steviger op toerisme uit de regio Rotterdam moet worden ingezet. In de media verscheen het bericht dat wethouder Blok van mening is dat er meer ingezet moet worden op toerisme vanuit Rotterdam dan vanuit Gouda, wat ze helemaal niet zo heeft bedoeld. “We hebben ons tot nu toe te weinig op Rotterdam gericht. De gemiddelde Rotterdammer realiseert zich niet wat en hoeveel moois we hier hebben. Bovendien wordt de verbinding tussen Rotterdam en Krimpenerwaard sterker door de waterbus”, stelt wethouder Blok vast.

Zilver en goud                                                                                                                                “Onze regio heeft een heleboel te bieden. Ik heb al gezegd: met Schoonhoven hebben we zilver in handen, met Krimpenerwaard als totaalpakket goud. In Schoonhoven kunnen cultuurliefhebbers hun hart ophalen bij het Zilvermuseum en in de vele zilverateliers. Voor toeristen die van fietsen en wandelen houden, is de Krimpenerwaard ideaal. Het kanonetwerk gaat ook uitgebreid worden. Verder zijn het Streekmuseum in Krimpen aan den IJssel en de kaasboerderijen in ons gebied heel populair bij bezoeker. Wat veel mensen niet weten, is dat we in Krimpenerwaard hotels en veel Bed & Breakfasts hebben in verschillende prijsklassen. Het is hier ook perfect voor dagtrips. Alleen moeten we er meer bekendheid aan geven.

Internet                                                                                                                                         Er is één plek waar de promotie van Krimpenerwaard beter georganiseerd moet worden: internet. Dit bevestigt de wethouder direct. “De promotie van Krimpenerwaard via internet is een van onze belangrijkste doelen. Nu gebeurt het te versnipperd. De bestaande promotiewebsites moeten meer met elkaar verbonden worden.” Dit zal op korte termijn zeker gebeuren.

 

 

Geen gasboringen in onze Groene Gebied

Het door de gemeenteraad unaniem genomen besluit van de voormalige gemeente Vlist om geen toestemming te geven voor een proefboring naar gas in Haastrecht is door het college overgenomen en middels een brief aan de minister van Economische Zaken kenbaar gemaakt.

In het coalitieakkoord met als titel “herkenbaar en verbindend” van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU staat het als volgt verwoord.

De coalitie is geen voorstander van winning van fossiele brandstof in ons gebied 

De gemeenteraad van Vlist heeft op 16 december jl. unaniem het initiatiefvoorstel van VKGB en PvdA ondersteunt. Het initiatiefvoorstel was voorzien van diverse argumenten.

Milieuschade                                                                                                                             De reële kans op bodemverontreiniging,milieuschade en gezondheidsschade. Dit heeft alles te maken met de wijze van boren. Er zal namelijk horizontaal geboord worden buiten de winlocatie. Daar het aanwezige gas geen schaliegas is maar ook geen gewoon gas is zal de techniek van Fracken ingezet worden. Bij gebruik van deze techniek worden chemicaliën ingezet. De inzet van chemicaliën kan water -verontreiniging tot gevolg hebben, vrijwel zeker op de lange termijn. De winlocatie is gesitueerd in een waterwingebied.

Schade door gaswinning                                                                                                         De risico’s van gaswinning zijn niet eenduidig. De potentiële schade als gevolg van de voorgenomen gaswinning aan gebouwen, mens, dier en milieu zijn daardoor op dit moment niet te kwantificeren .

Gemeente Belang Krimpenerwaard: Route buslijn 194 onacceptabel

Gemeente Belang Krimpenerwaard is geschrokken op welke wijze Arriva de alternatieve route van buslijn 194 vorm heeft gegeven. Door werkzaamheden aan de dijk rijd buslijn 194 een alternatieve route door Krimpen aan de Lek. Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor een route waar het grootste gedeelte van dorp door buslijn 194 wordt aangedaan.

Oproep verontruste reizigers buslijn 194                                                                             Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft twee acties uitgezet: Via het contactformulier op www.gemeentebelangkrimpenerwaard kunnen verontruste reizigers zich melden. Vervolgens zal Gemeente Belang Krimpenerwaard de reacties aan Arriva overhandigen. Daarnaast heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard aan het college gevraagd om met Arriva in overleg te gaan om de alternatieve route aan te passen.

Klik hier voor de blog van Daan Berg, inwoner van Krimpen aan de Lek.

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

 

 

Informatiebijeenkomst Onderwijs Primair

Gemeente Belang Krimpenerwaard bij informatiebijeenkomst Onderwijs Primair.

Stichting Onderwijs Primair organiseerde op 18 februari een informatiebijeenkomst voor raads en commisieleden in het multifunctionele brede schoolgebouw ’t RAK in Gouderak. De aanwezige raads en commissieleden kregen een rondleiding door het gebouw en werden geïnformeerd over de begroting van 2015.

Het multifunctionele brede schoolgebouw ’t RAK biedt onderdak aan twee basisscholen, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang (BSO), de bibliotheek en een sportzaal.

Stichting Onderwijs Primair is een openbare stichting met het doel het in stand houden en optimaliseren van (de kwaliteit van) het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Krimpenerwaard,Oudewater en Montfoort.

Openbare Basisschool De Kranenpoort is gevestigd in het multifunctionele brede schoolgebouw ’t RAK. De school  profileert zich “Als een boom van een school. Dè plek, waar kinderen zich thuisvoelen om te leren, samen te werken en te spelen, dit alles in een veilige,vertrouwde en aantrekkelijke omgeving.

Kranenpoort
OBS De Kranenpoort

De Gemeente Belang Krimpenerwaard raadsleden Ben Schamper en Willem Schoof waren zeer onder de indruk van het moderne multifunctionele gebouw en de vele functies daarin. Daarnaast kregen de Gemeente Belang Krimpenerwaard  raadsleden een goede indruk waar Stichting Onderwijs Primair voorstaat en in het bijzonder hoe Openbare Basisschool De Kranenpoort het onderwijs vorm geeft.

 

 

 

Nominaties sportverkiezing Krimpenerwaard bekend

De nominaties voor de Rabobank Sportverkiezing Krimpenerwaard 2014 zijn bekend. De prijzen in de verschillende categorieën worden uitgereikt op zaterdag 14 maart in het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel.

In de aula van de school ontvangen presentatoren Jan Joost van Gangelen en Jan Timmer, de genomineerden. De stemming van de winnaars zal ook dit jaar weer live gebeuren in de zaal door de vak- en publieksjury.

Genomineerden 

Sportmeisje: Fenna Klapwijk (atletiek), Lisa Nobel (volleybal) en Jitske Prosman (paardensport).

 

Sportjongen:Jens Krijgsman (zwemmen), Quinten van Ooijen (taekwondo) en Jesse Stam (schaatsen).

 

Jeugdploeg: Basketbalverereniging Krimpen U18 (basketbal), KOAG team D1 (korfbal) en vv Bergambacht team D1 (voetbal)

 

Sportvrouw: Natasja Roest (schaatsen), Bo Rook (taekwondo) en Iris Slappendel (wielrennen).

 

Sportman: Ricardo Faaij (polsstokspringen), Piotr Havik (wielrennen) en Erik Jan Kooiman (schaatsen).

 

Sportploeg: Thor Dames 1 (volleybal), TVK divisieteam (triatlon) en vv Haastrecht eerste team (voetbal)