‘Fantastels 2014’ en Zwerfbibliotheek in Het Kwartier

De prijsuitreiking van de schrijfwedstrijd ‘Fantastels 2014’ in Het Kwartier op zaterdag 18 april is voor Stichting Stolwijk Ontmoet een uitgelezen moment om de Zwerfbibliotheek officieel te openen.

“Deze middag zijn veel schrijvers uit Nederland en België met hun boeken aanwezig en is er voor bezoekers gelegenheid de niet eerder gepubliceerde boeken te kopen en te laten signeren”, zegt Anneke van Arkel, secretaris van Stichting Stolwijk Ontmoet.

Fantasy                                                                                                                                       Aan de wedstrijd deden bijna tweehonderd schrijvers uit Nederland en België mee. De prijsuitreiking van deze zesde editie van ‘Fantastels’ trekt ongetwijfeld weer veel liefhebbers van de verbeeldingsliteratuur, zoals fantasy, horror en science fiction en de mengvormen daarvan.

verhaaldownload

De winnaar van de wedstrijd wordt door schrijfster Diana de Kreij uit Krimpen aan de Lek bekendgemaakt. “Jaarlijks zijn er naast de trouwe inzenders weer nieuwe schrijvers die meedoen. De anonieme verhalen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld.”

De schrijversbijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. Liefhebbers van verhalen met fantasie als belangrijkste element, kunnen hun hart ophalen.

Zwerfbibliotheek                                                                                                               Stolwijk Ontmoet grijpt deze bijzondere gelegenheid aan om rond 14.30 uur de Zwerfbibliotheek officieel te openen. De inwoners van Stolwijk hebben hiervoor al vele boeken voor volwassenen en kinderen ingeleverd.

Anneke van Arkel: “In de foyer staan de boeken klaar om weer uit te zwerven. Iedereen kan de boeken zonder kosten lenen. Niet alleen klassiekers zijn op de planken te vinden, er worden ook vele recente titels gebracht en uitgeleend.”

Boekenliefhebbers zijn  welkom op de bijeenkomst: zaterdag 18 april vanaf 14.30 uur in Het Kwartier, Jan Steenlaan 16b te Stolwijk. (Bron:Het Kontakt)

 

 

Herinnering aan de zalmvisserij

Als herinnering aan de zalmvisserij in Lekkerkerk is op de muur aan de Voorstraat een prachtig kunstobject gerealiseerd. In samenwerking tussen de historische vereniging Lekkerkerk Door De Tijd en de gemeente Krimpenerwaard zijn een 25 tal bronzen zalmen aan de muur aangebracht.

CCPARdfUwAANbIz

 

Klik hier voor het artikel “Ode aan zalmvisserij in Lekkerkerk”.

Klik voor de website van de historische vereniging Lekkerkerk Door De Tijd.

 

 

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek op de tatami

CCNw-V1UgAAD9PM

In het kader van het project “schooljudo” trok wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard vandaag in Bergambacht haar judopak aan en ging de tatami op.

Schooljudo helpt kinderen in hun ontwikkeling op sociaal en motorisch gebied. Gewoon tijdens schooltijd. We maken de lessen onvergetelijk door met echte Schooljudo pakken en judomatten de gymzaal om te toveren tot dojo.

Onze Entertrainers geven de lessen. Zij zorgen ervoor dat de kinderen met plezier op de mat staan en met een glimlach de gymzaal verlaten. Plezier is niet voor niets één van de zeven Schooljudo waarden. Het programma wordt (optioneel) afgesloten met een clinic. Daar krijgen de kinderen de kans om een wereldtopper te ontmoeten en samen met hem of haar te Schooljudoën. Natuurlijk worden alle ouders en belangstellenden uitgenodigd om dit judofeest bij te wonen.

CCNw-VDUMAEjgrg

Dit jaar hebben meer dan 22.000 kinderen vanuit heel Nederland meegedaan aan Schooljudo. Eind 2015 hopen wij dit aantal verdubbeld te hebben. Om nog meer kinderen onze waarden mee te geven.

Meer informatie over schooljudo. Klik hier

 

Start herstelwerkzaamheden Geitenwei Gouderak

Uit het talud van de Geitenwei in Gouderak loopt verontreinigd water weg. Na onderzoek van de oorzaak van de uittreding van het verontreinigde water is besloten over te gaan tot definitieve herstelmaatregelen. De omgevingsdienst Midden-Holland heeft in februari 2015 ingestemd met een wijziging op het saneringsplan.

Op grond van een aanbesteding door de Provincie heeft aannemer Bunnik Milieutec BV uit Bodegraven de opdracht gekregen om het werk uit te voeren.

geitenwei-herstel-afdekking

Op 1 april 2015 is de aannemer in het kader van het project Hollandsche IJssel gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De begeleiding van de werkzaamheden zal namens de Provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd door het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV uit Rotterdam.

De herstelmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van uittreding van verontreinigd grondwater uit het stortmateriaal in de rivier.

De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.

Achtergrondinformatie

De zelling Geitenwei ligt in Gouderak in de gemeente Krimpenerwaard. De ophoging van de zelling met bedrijfsafval en huisvuil heeft in verschillende fasen plaatsgevonden tussen 1958 en 1960. Het afvalpakket is circa 5,5 meter dik. De vervuiling bestaat uit zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten en pesticiden.

Voor de zelling is in 2007 een natuurinrichtingsplan opgesteld. Braakliggend grasland moet plaatsmaken voor natuur. Geitenwei is een groene schakel in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, die de Krimpenerwaard verbindt met de Zuidplaspolder.

De uitvoering van de bodemsanering en herinrichting is in mei 2010 gestart. Eind 2010 is het werk op de Geitenwei voor zover mogelijk afgerond en zijn met de aannemer afspraken gemaakt over de nog uit te voeren werkzaamheden in 2011. In 2011 is gebleken dat er op enkele plekken water en olie uit het stortmateriaal door de afdekkende kleilaag naar boven wordt geperst. In 2012 wordt verder gezocht naar de oorzaak hiervan . De gronden van deze locatie zijn inmiddels overgedragen aan de Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van deze locatie.

Poort van Stolwijk in trek bij kopers

poortnaamloosDe Poort van Stolwijk is in trek bij kopers. Nog voordat de eerste paal in de grond is geslagen, zijn 27 van de 33 woningen verkocht.

Dat meldde Jan Boer, directeur van Burgland, vlak voor de officiële handeling die door wethouder Dilia Blok werd verricht.

Klik hier voor meer informatie over de eerste paal Poort van Stolwijk.