Zwerfvuil rapen in het Loetbos

Met de actie ‘De bezem er door’ wil de Stichting Promotie Krimpenerwaard het zwerfvuil verwijderen uit het Loetbos. Restaurant De Loet, Kanocentrum Het Loetbos, De Rode Mus en het Zingende Paard willen het bos opknappen. om toeristen en recreanten te laten genieten van de natuur. Zij vragen bezoekers om op zaterdag 28 maart te helpen met het opruimen.

De actie begint om 14.00 uur bij de Hooiberg in het Loetbos. Vuilniszakken met handschoenen liggen klaar, meldt de Stichting. Wie een zak met zwerfvuil inlevert, maakt kans op een dinerbon of een gratis kanotocht.

zwerfvuil

 

 

 

 

 

 

 

16 MAART: VERKIEZINGSDEBAT KRIMPENERWAARD

Op 18 maart kiezen we de leden van Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. Maar waar gaan die verkiezingen eigenlijk over en wat valt er precies te kiezen voor de inwoners van de Krimpenerwaard?

Op maandagavond 16 maart bent u van harte uitgenodigd om kennis te maken met diverse partijen en kandidaten voor het Waterschap en Provinciale Staten.

De partijen debatteren met elkaar over thema’s die relevant zijn voor de inwoners van de Krimpenerwaard, zoals de (water)veiligheid, recreatie en natuur, de gebiedsovereenkomst (voorheen Veenweidepact), bereikbaarheid en de lasten voor de inwoners.

U kunt het debat gratis en live bijwonen. Inloop met koffie vanaf 20.00 uur en aanvang om 20.30 uur. De locatie is de raadzaal in het gemeentehuis in Lekkerkerk (Burgemeester Van der Willigenstraat 58). Kunt u niet zelf naar Lekkerkerk komen? Het debat wordt ook uitgezonden door RTV Krimpenerwaard en Vlistam radio.

waterschap1

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE BRUG SNIPPEJAGERSKADE IN GOUDERAK

In het fietspad op de Snippejagerskade in de buurt van de Lange Tiendweg heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een nieuwe verkeersbrug aangelegd.

brug snippersjagerskade

Om de verkeersveiligheid te waarborgen is deze verkeersbrug gebouwd. Deze verkeersbrug was nodig omdat dat naast het reguliere fiets- en voetgangersverkeer dit fietspad ook toegankelijk moet zijn voor gemotoriseerd onderhoudsverkeer zoals een trekker met klepelmaaier en strooivoertuigen.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en bruggen in de Krimpenerwaard.

brug snippersjagerkade 1

 

 

 

 

 

Raadsleden van de Krimpenerwaard doen vrijwilligerswerk bij NLDoet!

Raadsleden van de gemeente Krimpenerwaard doen op zaterdag 21 maart mee met NLdoet! Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLDoet! steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties.

Raadsleden ondersteunen graag dit initiatief en door zelf deel te nemen aan de actie laten ze zien dat zij vrijwilligerswerk, dat dagelijks plaatsvindt in de Krimpenerwaardse samenleving, erg waarderen. Zij zetten zich in voor verschillende klussen in de Krimpenerwaard, zoals o.a. de verbouwing van de keuken bij de Scouting Olivier Van Noort II in Schoonhoven en het opknappen van de binnentuin voor zorgcentrum De Westerweeren in Bergambacht. Een ander doel is om een gereedschapsschuur te plaatsen in de Overtuin van Haastrecht. Ook zal voor de bewoners van verzorgingshuis Liezeborgh, het tuinmeubilair en tuinhuis ‘zomerklaar’ worden gemaakt.

Met het meedoen aan dit goede initiatief dragen de raadsleden zelf een steentje bij en hopen zij anderen te inspireren om ook vrijwilligerswerk in de eigen omgeving te gaan doen.

nl doet1

De geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie beleven

Gedeputeerde Han Weber ontving op 6 maart 2015 het eerste exemplaar van het blad Oude Hollandse Waterlinie. Het blad verhaalt over de Zuid-Hollandse erfgoedlijn en het verhaal van de Oude Hollandse waterlinie in de 17eeeuwse strijd tegen Franse en Duitse bezetters.

waterlinie

Het Groene Hart heeft een historie: Hier lag de Oude Hollandse Waterlinie. Deze geschiedenis is te beleven via wandel-, fiets- en kanoroutes. Een speciale uitgave van het Groene Hart Magazine is geheel gewijd is aan de Oude Hollandse Waterlinie.

Strijd in Zwammerdam en Bodegraven

De Oude Hollandse Waterlinie is één van de 7 Erfgoedlijnen die de provincie Zuid-Holland samen met ondernemers, erfgoedinstellingen en gemeenten wil beschermen, benutten en laten beleven. Dit biedt mogelijkheden voor recreatie, zorgt voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Deze waterlinie werd in het Rampjaar 1672 succesvol ingezet om te voorkomen dat het Franse leger van 120.000 man naar Amsterdam en Den Haag kon oprukken. Daarmee is deze waterlinie de enige in Nederland die in een internationaal conflict succesvol is geweest. Dat verhaal is vrij onbekend.

Verdedigingswerk Koeneschans

In 2022 bestaat de linie 350 jaar. De komende jaren staan verschillende projecten op het programma om de Oude Hollandse Waterlinie zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld het herstellen van het verdedigingswerk de Koeneschans in het riviertje de Vlist (gemeente Krimpenerwaard). Het Oude Hollandse Waterlinie-magazine is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Groene Hart en Struinen & Vorsen en werd mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Woerden, Schoonhoven, Nieuwpoort, Gorinchem en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

koeneschans5
Koeneschans