Snoeien en zagen in De Hennepakkers

STOLWIJK – De vrijwilligers van ‘Vrienden van de Hennepakkers’ steken zaterdag 14 maart de handen weer uit de mouwen. Vanaf 9.00 uur vinden er weer snoei- en zaagwerkzaamheden plaats in het park De Hennepakkers in Stolwijk.

Wie heeft zin om lekker buiten bezig te zijn, met een gezellige groep vrijwilligers, is welkom om te komen helpen. Ook vrijwilligers buiten Stolwijk zijn van harte welkom. Gevraagd wordt om zelf snoei- en zaagmaterialen en werkhandschoenen mee te nemen. Voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd.

Aanmelden via hennepakkersgroep@hotmail.com. Parkeren kan bij Ons Polderbad.

 

Jantje Beton Collecte: 9 t/m 14 maart 2015

Van 9 tot en met 14 maart komen 44.000 collectanten van honderden jeugdorganisaties zoals scoutinggroepen, speeltuinverenigingen, buurtcentra en sportclubs in actie voor (buiten)spelen in de eigen buurt. En dat is nodig want een op de vijf kinderen speelt niet of slechts een keer per week buiten, terwijl dit juist essentieel is voor een gezonde lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van elk kind.

Collecteren voor gedeeld geluk                                                                                         Collecteren voor Jantje Beton levert gedeeld geluk op: de ene helft van de collecteopbrengst besteden de verenigingen zelf aan hun jeugdleden met de aanschaf van speelmaterialen of de organisatie van zomerkampen en sportdemonstraties. De andere helft besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in het land voor kinderen die het hard nodig hebben. Samen met deze kinderen maakt Jantje Beton een vuist!

Dingdong, jong en oud collecteert                                                                                         Jantje Beton stimuleert de groepen om ook kinderen met een collectebus de straat op te laten gaan. Zo helpen de kinderen zelf mee aan het vergroten van (buiten)speelplezier. Veel kinderen ‘rammelen’ maar al te graag met de bus. Uiteraard lopen de kinderen (tot 14 of 16 jaar-afhankelijk van de gemeente) onder begeleiding. Tussen 16.00 en 20.30 uur kunt u de deurbel verwachten!

jantje beton

Het belang van buitenspelen                                                                                                  In een tijd waarin 80% van de kinderen niet voldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar spelen en bewegen gaan. Fietsen, zelfverzonnen spelletjes doen, klauteren en hutten bouwen zijn favoriet. Een leven zonder vrij buitensZaandampelen is ondenkbaar voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Buitenspelen begint voor een kind op het moment dat de deur opengaat. Helaas kan dit lang niet overal. Langsrazende auto’s, hondenpoep op de veldjes of het gebrek aan speelruimte maken dat kinderen, met name in steden, worden beperkt in hun mogelijkheden. Jantje Beton komt op voor het recht van kinderen in Nederland om buiten te kunnen spelen in hun eigen buurt. Hier is geld voor nodig: geef aan de collectant!

Deelnemers  Jantje Beton Collecte 2015 in de Krimpenerwaard

AMMERSTOL Peuterspeelzaal Klein Duimpje

GOUDERAK Stichting Peuterspeelzalen De Rakkertjes

HAASTRECHT Jongeren-en jeugdvereniging Gabriel

KRIMPEN AAN DE LEK Scouting Admiraal de Ruijter

LEKKERKERK PSZ ’t Lekkertje

LEKKERKERK Speel-o-theek De Knikkerpot

LEKKERKERK Speeltuinver. ’t Baantje

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL Kerkgenootschap Gereformeerde kerk

SCHOONHOVEN Stichting Spomuza

STOLWIJK Peuterspeelzaal ’t Onderdeurtje

 

 

 

Snel internet in buitengebieden bevorderd

Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Dat schrijft de bewindsman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: “Snel internet draagt bij aan meer ondernemerschap en economische groei. Bijna alle huishoudens en bedrijven in Nederland hebben al toegang tot een snelle internetverbinding. In buitengebieden zijn er tientallen lokale initiatieven van gemeenten en provincies voor sneller internet. Deze extra maatregelen vanuit het kabinet komen daar nu bij. We willen snel internet stimuleren voor de ruim driehonderdduizend bewoners en bedrijven in dunbevolkte gebieden die deze toegang nog niet hebben, zodat ook de economie in de regio kan worden aangejaagd.”

Vanaf 1 september kunnen ondernemers een vergunning aanvragen om via een radiofrequentie in een bepaald gebied draadloos internet aan te bieden. Op deze manier worden huishoudens of bedrijven verbonden met een zendmast die gekoppeld is met het internet.

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) biedt mogelijkheden voor bedrijven om extra geld op te halen voor toekomstige investeringen. Het ministerie van EZ zet er dit jaar in Brussel op in dat projecten op het gebied van snel internet in aanmerking kunnen komen voor dit fonds. Tenslotte wil de bewindsman het fiscaal mogelijk maken dat telecommunicatie-infrastructuur, zoals kabels en buizen, langer ongebruikt in de grond mogen liggen, zonder dat er belasting over moet worden betaald. Hiermee wordt de aanleg van extra capaciteit voor de aanleg van snelle netwerken, ook in de buitengebieden, gestimuleerd.

 

Werk aan school en natuurschoon Krimpen aan de Lek

Wethouder Dilia Blok (onder andere Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken) heeft de komende tijd veel te doen. Zo wordt natuurgebied De Groote Zaag bij Krimpen aan de Lek aangepakt én er valt een beslissing over de toekomst van de voormalige Prinses Ireneschool.

Projectontwikkelaars konden zich melden met plannen voor de Prinses Ireneschool aan de Schoolstraat in Krimpen aan de Lek, maar slechts één ingediend plan voldeed aan de voorwaarden. Het gaat om een idee van This Side Up uit Jaarsveld. Deze projectontwikkelaar wil echter niet reageren,omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. Ze zijn ronde één gepasseerd, maar nu gaat het er om of de gemeente Krimpenerwaard zich in de plannen kan vinden. In ieder geval zou het om een project met woningen gaan. Mocht dit voorstel het groene licht krijgen, dan vervult het pand geen publieke functie meer.

Wat wel degelijk een publieke functie vervult, is natuurgebied De Groote Zaag. “Rijkswaterstaat gaat serieus investeren in het gebied. Er komt meer opvangcapaciteit bij hoog water en er worden extra waterstromen aangelegd. Al met al is het een kwaliteitsimpuls waar we van profiteren. Zelf gaan we, in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat, het gebied ook verbeteren”, legt wethouder Blok uit. Ze benadrukt dat De Groote Zaag echt een natuurgebied blijft. Sterker nog: de opknapbeurt draagt bij aan het beleven van de natuur. Aan de rivier wordt bijvoorbeeld een uitkijktoren geplaatst, zodat bezoekers het gebied goed kunnen bekijken. Er komen ook een nieuwe entree en een parkeerplaats voor bezoekers.

Onlangs gaf wethouder Blok aan dat ze actiever wil inzetten op het toerisme De opknapbeurt van De Groote Zaag is hier een goed voorbeeld van. ‘Het zal een enorme kwaliteitsimpuls voor het gebied zijn’, meldt de wethouder vol trots.

De werkzaamheden zullen hoogstwaarschijnlijk dit voorjaar beginnen. (Bron Dichtbij)

 

Nieuwe waterlinieglossy boordevol toeristische tips

De waterlinieglossy is een speciale uitgave van Groene Hart Leven, geheel gewijd aan de Oude Hollandse Waterlinie. Centraal staat de toeristische beleving: wandelen in de elf vestingsteden, fietsroutes, Muiderslot en Loevestein en het waterliniepad van Gorinchem naar Muiden.

Daarnaast veel aandacht voor de geschiedenis (o.a. een artikel van Luc Panhuysen over het Rampjaar), het Singelplan van Woerden en de Erfgoedlijnen van Zuid-Holland. Verder uiteraard heel veel uittips.

Deze dubbeldikke glossy (68 pagina’s) is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Groene Hart en Struinen & Vorsen; sponsoren zijn o.m. Zuid-Holland, een aantal vestingsteden en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 Klik hier voor de digitale versie Waterlinieglossy

 

waterlinie