Idylle in Loetbos voor vlinders, bijen én mensen

Het Loetbos krijgt een idylle: een bloemrijk landje voor vlinders, bijen en mensen.

Al dit najaar worden, ten noorden van de Hendrikshoeve, een aantal percelen bewerkt en ingezaaid met een duurzaam streekeigen bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor vlinders en bijen. “Dit zaad zorgt jarenlang voor inheemse bloemen die vol zitten met nectar”, zegt Kars Veling van De Vlinderstichting. “We gaan de komende jaren bijhouden welke vlinders dit aantrekt en of er ook meer bijen komen.”

loetbosGeschikt                                                       Bij de aanleg van de idylle werkt De Vlinderstichting onder meer samen met de Nederlandse Bijenhouders -vereniging, Groenalliantie Midden-Holland en van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Het was Lisette van der Spek van de NVWK die De Vlinderstichting op het Loetbos wees. “Ze zijn daarop langsgekomen, om te kijken of dit gebied geschikt is voor een idylle”, vertelt ze. “Dat is het geval. Daar komt nog bij dat de eigenaren van de percelen het ook zien zitten.”

Van der Spek, die vorig jaar een studie Bos- en Natuurbeheer afrondde, kreeg de opdracht om een beheerplan te schrijven voor de idylle die 8.000 vierkante meter groot is. Daar is ze al mee begonnen. “Ik heb gekeken welke vlinder- en bijensoorten er al voorkomen en wat we nog missen. Daarop stemmen we het zaadmengsel af. Het gaat om zaden van streekeigen planten. Het is zeker niet de bedoeling dat er straks planten staan die hier nooit eerder hebben gebloeid.”

Moeilijk                                                                                                                                         Voor de Schoonhovense is het project geslaagd als vlinders, bijen én mensen genieten loetbos2van de idylle. “En het zou natuurlijk mooi zijn als de aantallen vlinders en bijen erdoor toenemen.” Deze insectensoorten hebben het de laatste jaren moeilijk, onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Mede hierdoor dalen hun aantallen in Nederland. Door de aanleg van idylles probeert De Vlinderstichting hierin verandering te brengen.

De Nationale Postcode Loterij maakt de aanleg van de idylle in het Loetbos mogelijk. Deze wordt in het voorjaar van 2016 feestelijk geopend. (Bron:Het Kontakt)

Vier de lente in het Groene Hart

Na het succes van voorgaande jaren organiseert stichting Groene Hart, kloppend hart dit jaar voor de zesde keer de Maand van het Groene Hart. Van 21 maart tot en met 30 april valt er van alles te beleven in het Groene Hart. Bezoekers kunnen kiezen uit tientallen culturele evenementen, sportieve activiteiten, uitjes in de natuur en nog heel veel andere kleinschalige activiteiten.

achter haastrecht

De maand vormt het begin van het recreatieseizoen en biedt bewoners en bezoekers een unieke gelegenheid om het Groene Hart, het bijzondere groene gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, te verkennen. De maand wordt door stichting Groene Hart, kloppend hart georganiseerd in samenwerking met Stichting Groene Hart en Stichting Merk en Marketing Groene Hart.

Joop Zoetemelk Classic                                                                                                           De eerste activiteit van de Maand is de Joop Zoetemelk Classic, op 21 maart. De start en finish van deze enige echte Hollandse voorjaarsklassieker zijn in Leiden. Tijdens de populaire lammetjesdagen zijn bezoekers weer welkom op echte boerderijen. En verder staat er een museumroute op het programma en zullen er diverse workshops, exposities, concerten, streekmarkten, fairs en wandeltochten worden georganiseerd.

Aanbieders en sponsoren                                                                                   Recreatieondernemers in het Groene Hart die met een mee willen doen aan de Maand kunnen zich aanmelden bij Martijn Plomp van stichting Groene Hart, kloppend hart, 06-20854456 of martijn@praktijk-platteland.nl.

Hoogvliet is dit jaar de hoofdsponsor van de Maand. De supermarktketen zal tijdens de maand verschillende acties en activiteiten organiseren om deze prachtige streek met al die ambachtelijke producten in de kijker te zetten. Sponsoren voor Groene Hart goodie-bags worden nog gezocht.

Website en krant                                                                                                                   Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op de website www.groenehart.nl/maand of Facebook http://www.facebook.com/MaandGH. Begin maart verschijnt er een speciale evenementenkrant met een uitneembare agenda. Deze uitgave wordt verspreid via VVV’s, gemeentehuizen en bibliotheken in en rondom het Groene Hart.

Verzoek presentatie herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

De fractie van Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft bij de griffie het volgende verzoek gedaan. Om tijdens de commissievergadering van as. dinsdag bij de behandeling van het agendapunt “herinrichting natuurgebied De Groote Zaag” de landschapsarchitect een presentatie te laten verzorgen over de herinrichting van dit natuurgebied.

De fractie is van mening dat het visualiseren van het voorstel met een toelichting van de landschapsarchitect een meerwaarde creëert bij de behandeling van het agendapunt.

De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie. Dit betekent dat het areaal (zoetwater-)intergetijdegebied wordt vergroot en dat het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten.

De gemeenteraad wordt voorgesteld financieel bij te dragen aan de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied, aan een nieuwe entreepartij voor het natuurgebied en aan een uitkijktoren die uitzicht biedt op het intergetijden natuurgebied.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft al op een eerder moment artikelen op haar site met betrekking tot de herinrichting natuurgebied De Groote Zaag geplaatst.

 

 

 

 

 

Atlas van de lokale lasten

De informatie van alle gemeentes wordt jaarlijks verzameld en gebundeld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gemeenten mogen hun belastingtarieven zelf bepalen. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen alleen niet hoger zijn dan de uitgaven. De hoogte van bijvoorbeeld hondenbelasting, toeristenbelasting en ozb staat gemeenten vrij.

De Atlas van de lokale lasten is een boekwerk over de ontwikkelingen rond de lokale belastingen in Nederland dat jaarlijks verschijnt.

Klik hier voor de Atlas van de lokale lasten

nederland