Commissievergadering 26 mei

Op dinsdag 26 mei en dinsdag 9 juni vergadert de raadscommissie in het raadhuis in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Voorstel tot afgeven van geen bedenkingen voor uitbreiding supermarkt Stolwijk

– Huisvestingsverordening Krimpenerwaard

– Verordening Individuele Studietoelage Krimpenerwaard

 

Welkom in de Krimpenerwaard

Vanaf vandaag, rechtstreeks vanaf de website van Gemeente Belang Krimpenerwaard via de link “Uit in de Waard” op de website Uit in de Waard.

In het Groene Hart van Holland ligt een eiland  tussen Lek, IJssel en Vlist; de Krimpenerwaard.

Het verhaal van de Krimpenerwaard, wat 1000 jaar geleden begon, is nu een verhaal van allure. Dat kan ook niet anders want het gebied dat ten oosten van Rotterdam ligt, en nog steeds het oorspronkelijke cultuurgoed omarmt, is wel heel bijzonder.

krimopenerwaard1De Krimpenerwaard is een oase van rust en ruimte. Naast die natuurlijke kracht is er veel te beleven en te ontdekken. De bewoners van de Krimpenerwaard hebben hun waard gemaakt tot een uniek gebied. Met dit alles kunt u kennis maken via onder andere de talrijke fietsroutes die er zijn.

Nu biedt de Krimpenerwaard u ook de mogelijkheid om alles nog meer van dichtbij te beleven door middel van vele activiteiten en evenementen die het wonen en recreëren in dit gebied zo aangenaam maken.  Via de site Uit in de waard willen we het verhaal van de waard ook uw verhaal laten worden.

Aan een dag heeft u zeker niet genoeg om al dat moois te bekijken, kijkt u daarom maar eens naar de vele overnachtingsmogelijkheden die het gebied rijk is.

Fleurig Haastrecht en Stolwijk – Kleurrijk initiatief

Dankzij de bijdrage van ondernemers, gemeente Krimpenerwaard, particulieren en de ondernemersverenigingen bloeien de hele zomer fleurige bloembaskets in het dorpscentrum van Haastrecht en op het dorpsplein van Stolwijk.

In Stolwijk hangen de bloembaskets al enige jaren, geïnitieerd door de Stolwijkse Winkeliersvereniging in samenwerking met Kwekerij Honkoop. Het opfleuren van het historische centrum van Haastrecht is een initiatief van VlistOnderneemt, Ondernemersvereniging Haastrecht en Van der Bas Hoveniers en startte twee jaar geleden.

bloembasket1-720x340Bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen nog de hele (na)zomer van deze bloemenpracht genieten.

Onderzoek locatie brandweerkazerne Stolwijk

De gemeente Krimpenerwaard stelt een onderzoek in naar de juiste locatie voor een brandweerkazerne in Stolwijk.

De voormalige gemeenteraad van Vlist nam vorig jaar het besluit om de brandweer te laten verhuizen van de gemeentewerf naar de locatie Poort van Stolwijk. “Daar zijn echter veel negatieve reacties op gekomen”, stelt het college. Ook vrijwilligers van de brandweer stonden niet te springen om achterin een nieuwbouwwijkje te worden ‘opgesloten’.

denkenAfweging                                                                               Burgemeester Tjerk Bruinsma wil daarom nagaan of de brandweer niet beter op de huidige plek kan blijven. Omdat dit terrein na het raadsbesluit bestemd is voor woningbouw zal een goede afweging moeten worden gemaakt.

De bouw van woningen op de Poort van Stolwijk is reeds gestart. De burgemeester wil dan ook zo snel mogelijk uitsluitsel geven.

Uit het VKGB dossier                                                                                                       De Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang (VKGB) in de voormalige gemeente Vlist heeft bij de behandeling van het dossier “Nieuwe brandweerkazerne Stolwijk” geen steunt verleent voor de bouw brandweerkazerne locatie Poort Van Stolwijk.

Onderstaand visie VKGB dossier nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk. De gemeenteraad van Vlist heeft echter besloten voor de bouw van een brandweerkazerne op de locatie Poort van Stolwijk.

In de visie van de VKGB is de locatie gemeentewerf en omgeving een ontwikkellocatie voor o.a. CPO- woningen en levensloopbestendige woningen.

Daarnaast ziet de VKGB mogelijkheden om de brandweerkazerne op de locatie gemeentewerf te realiseren. Deze wijziging van locatie heeft als voordeel dat de locatie brandweerkazerne Poort van Stolwijk beschikbaar is voor de geplande speelvoorziening. En de locatie geplande speelvoorziening beschikbaar komt voor woningbouw.

Daarnaast was de VKGB van mening dat de uitbreiding van de begraafplaats Stolwijk het best gerealiseerd kan worden aan de zijde van de waterpartij aan de Kievitslaan, in plaats de uitbreiding van de begraafplaats op de gemeentewerf te realiseren. De uitbreiding van de begraafplaats kan gefaseerd gerealiseerd worden. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat uitbreiding aan de oostzijde (Kievitslaan) mogelijk is. Als de uitbreiding begraafplaats aan de oostzijde gerealiseerd wordt creëer je ruimte op de gemeentewerf voor bouw brandweerkazerne en woningbouw.

Vragen bezuinigingen bij de brandweer Hollands – Midden                                           Onlangs stelde de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard vragen over de gevolgen van de bezuinigingen bij de brandweer Hollands – Midden met betrekking tot het beschikbare materieel, het aantal vrijwilligers en de diverse brandweerposten in de Krimpenerwaard. Met namen was de fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard geïnteresseerd naar de status nieuwbouw brandweerkazerne Stolwijk. Het meerjarenbezuinigingsprogramma van de regionale Brandweer Hollands Midden werd toegelicht op de thema avond ” Openbare orde en veiligheid”.

Het college heeft navraag gedaan bij de Brandweer Hollands Midden, de beantwoording was als volgt.

In de Krimpenerwaard wordt een reserve tankautospuit (Schoonhoven) en een hulpverleningsvoertuig (Stolwijk) uit het gebied weggehaald en elders gestationeerd, op een dusdanige wijze dat de basiszorg op alle kazernes in tact blijft.

Uit het VKGB dossier

Klik hier voor: Argumentatie college overtuigt VKGB niet 23-04-2014

Klik hier voor: VKGB: Woningbouw op gemeentewerf Stolwijk 23-05-2014

 

 

Streekfonds Krimpenerwaard investeert in projecten

Het streekfonds Krimpenerwaard investeert in 2015 in onderstaande projecten. De realisatie en cofinanciering van deze projecten is een samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid – Holland, de gemeente Krimpenerwaard en de initiatiefnemers van onderstaande projecten.

streekfondsdownload (1)

De Molen achter Haastrecht kreeg in november 2010 haar wieken terug! Dit is een historisch moment in de geschiedenis van de molen. Er leeft de wens om in de molen de bedstede in oude stijl te herbouwen. De bedstede laat zien hoe de molenaarsfamilie leefde. Ook biedt de bedstee veel aanknopingspunten om te vertellen over oude gebruiken en gezegden. Lees verder op de website, zie link.

De Vereniging Krimpener KunstWaard wil de dorpskern Ouderkerk een aantrekkelijke en herkenbare afslag geven. Daarom komt er een historisch herkenbaar kunstwerk op de rotonde aan de N210. Het kunstwerk verbeeldt de toren van de oude kerk, waarnaar Ouderkerk genoemd is. Met een duidelijk herkenningspunt valt de afslag niet te missen! Lees verder op de website, zie link.

Door het gratis te verstrekken van een Krimpenerwaard Paspoort willen Peter Egge van EGGE PR, de initiatiefnemer, de aandacht vestigen op de vele mogelijkheden die de polder toeristisch en recreatief biedt. Zo’n 30 geselecteerde attracties maakt een bezoek aan de Krimpenerwaard tot een ware ontdekkingstocht. Door zoveel mogelijk stempels in het persoonlijke paspoort te verzamelen kunnen de deelnemers ook nog eens in aanmerking komen voor een leuke oorkonde en prijs. Lees verder op de website, zie link.

Film ‘Polder, overleven in de Krimpenerwaard’                                                               De Krimpenerwaard is het grootste aaneengesloten ‘slagenlandschap’ van Nederland en heeft een unieke historie. Het huisvest een enorme schat aan flora en fauna, belangrijke rustgebieden voor weidevogels en het is een typisch polderlandschap waar Nederland bekent om staat. Met ‘Polder’ wil de filmmaker Edwin Haighton uit Krimpen aan de Ijssel een uniek stukje Nederland onder de aandacht brengen. Lees verder op de website, zie link.

Waterbeeeld                                                                                                                                  In de Krimpenerwaard is overal water. In dit project worden kinderen uit groep 8 bewust gemaakt van de rol van het water in hun eigen woonomgeving. Hoe doen ze dat? door te leren kijken. In de klas worden beelden verzameld en gepraat over de geschiedenis van het water. Dan gaat de kinderen, met een digitale camera, samen met fotografen op pad. Lees verder op de website, zie link.

hartstochtHartstocht in Haastrecht speelt zich af in het Haastrecht van 1875-1880, de beginjaren van Paulina Bisdom van Vliet als burgemeestersvrouw van Haastrecht.  Het is een openluchtproject dat in juni 2015 gespeeld gaat worden. Lees verder op de website, zie link.

 

 

Klik hier voor meer informatie projecten Streekfonds Krimpenerwaard