Eerste Kamer geeft groen licht voor herindeling

herindeling Krimpenerwaard
Krimpenerwaard

De Eerste Kamer heeft dinsdag 17 juni met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel om de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist samen te voegen tot één nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Alleen de PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Eerder al stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer in met de samenvoeging van de vijf Krimpenerwaardgemeenten. De nieuwe gemeente telt straks ongeveer 53.000 inwoners. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn op 19 november. Het was voor minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) belangrijk dat de Eerste Kamer vóór het zomerreces over de toekomst van de Krimpenerwaard zou beslissen. Zou het september worden, dan was de tijd tot de fusiedatum van 1 januari 2015 wel heel erg krap geworden.

Willem Schoof gekozen als lijsttrekker VGBK

VGBK - Wisja, Willem, Dilia, Ben
vlnr. Wisja Pannekoek, Willem Schoof, Dilia Blok & Ben Schamper

KRIMPENERWAARD – Willem Schoof is gekozen als lijsttrekker van de Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK), bij de verkiezingen in de nieuwe herindelingsgemeente Krimpenerwaard in november.

De VKGB wordt gevormd door de lokale partijen Werkgroep ’84 (Nederlek), Gemeente Belang Schoonhoven, Gemeentebelang Bergambacht en Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang (Vlist). Deze week zijn de statuten voor de nieuwe vereniging vastgesteld, zodat de oprichting van de nieuwe partij een feit is. Tot voorzitter van het VGBK-bestuur is Jaap Hollebrand (Berkenwoude) gekozen.

Lijsttrekker Willem Schoof (1955) is thans fractievoorzitter van de VKGB in Vlist. Naast hem zullen Dilia Blok (wethouder Gemeentebelang Bergambacht), Pieter Heerens (fractievoorzitter Gemeente Belang Schoonhoven) en Wisja Pannekoek (raadslid Werkgroep’84) de plekken twee tot en met vier innemen.

Willem Schoof: “De VGBK zal, in voortzetting van de koers van de huidige lokale partijen, de belangen van inwoners centraal blijven stellen waarbij thema’s als leefbaarheid, behoud van voorzieningen, jongeren- en ouderenzorg een belangrijke rol zullen spelen. Daarbij gaat de vereniging voor een politiek van de menselijke maat en meer participatie en correctie door de burgers en presenteert zich hierbij als een springlevende, stabiele factor binnen de Krimpenerwaard.”

In de komende periode maakt de VGBK haar verkiezingsprogramma, vult haar kandidatenlijst verder en presenteert zich in de Krimpenerwaard. De vereniging is actief op zoek naar betrokken inwoners uit Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel om ook actief deel te nemen in de nieuwe partij. Meer informatie: w.schoof@hccnet.nl.

Overgenomen van Dichtbij.nl – Willem Schoof gekozen als lijsttrekker VGBK

  • In juli maakte GB Schoonhoven bekend zelfstandig mee te gaan doen aan de verkiezingen. Gemeente Belang Krimpenerwaard komt nu voort uit de VKGB Vlist, Gemeentebelang Bergambacht en Werkgroep ’84 Nederlek.