Yorben Van Dortmont in debat

De twintigjarige Yorben van Dortmont, 4e op de lijst van Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft woensdagavond in de aula van het Schoonhovens College gedebatteerd tijdens het Schoonhovens verkiezingsdebat met gevestigde lokale politici uit Schoonhoven. Dit debat was het eerste openbare politieke optreden van de twintigjarige politicus uit Schoonhoven.

Yorben heeft met verve de standpunten van Gemeente Belang Krimpenerwaard neergezet. Het behoud van de opleidingen voor goud- en zilversmid, juwelier en uurwerkmaker aan de Vakschool Schoonhoven verdienen een passende huisvesting gaf Yorben aan. Schoonhoven is en blijft de zilverstad in de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Een stevig pleidooi van Yorben voor een service- en dienstverlenende digitale gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat. In de visie van Yorben is dienstverlenend maatwerk de toekomst. En waar nodig en wenselijk verleent de gemeente service aan huis. Niet uitgaan van onmogelijkheden maar mogelijkheden creëren om de service- en dienstverlening van de gemeente te optimaliseren.

Daarnaast werd er over de mantelzorges gedebatteerd. Yorben verwoorden het als volgt. Mantelzorgers verdienen maximale aandacht, waardering en
ondersteuning onder andere via respijtzorg.

De jonge politicus kon na afloop veel complimenten in ontvangst nemen. Opmerkingen, als lef, durf, goed voorbereid viel Yorben ten deel.
Kortom, een prima presentatie van onze partij door een enthousiast jong politiek talent. Yorben van Dortmont, Lijst 8 Gemeente Belang Krimpenerwaard

Geen gasboringen in de Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard is geen voorstander van gasboringen in de Krimpenerwaard. Onlangs heeft Northem Petroleum Nederland een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van boringen in Haastrecht. Gemeente Belang Krimpenerwaard zal bij de behandeling in de raad negatief over deze aanvraag adviseren.

Willem Schoof Lijsttrekker Gemeente Belang Krimpenerwaard: “Een boring heeft tal van nadelige effecten en risico’s voor het prachtige gebied rond Haastrecht”.

Na het toestaan van een proefboring is er geen weg meer terug. Proefboringen worden in de mijnbouwwet namelijk niet los genoemd. Als er gas wordt aangetroffen is de kans groot dat er de komende jaren gas gewonnen gaat worden met alle bijbehorende risico’s.

Het gebied waar de boringen zouden moeten plaatsvinden is al gevoelig voor bodemdaling. Willem Schoof: “De bodemdalingsproblematiek wordt bij een eventuele boring alleen maar gecompliceerder en zal waarschijnlijk zelfs verergeren”.

Het risico van waterverontreiniging door boringen is niet uit te sluiten. Daarnaast is een boorinstallatie en de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen een aanslag op de landelijke kwaliteit van het gebied, aldus Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Haagsche politiek bij Gemeenteraadsverkiezingen Krimpenerwaard

Wethouder Dilia Blok, zorgspecialist Lavinja Sleeuwenhoek en ondernemer Wisja Pannekoek zijn zaterdag 15 november aanwezig bij de verkiezingstour van Gemeente Belang Krimpenerwaard. Samen met Gemeente Belang Krimpenerwaard-lijsttrekker Willem Schoof gaan zij in gesprek met inwoners over actuele zorg- en welzijnsthema’s, het ondernemen en de mogelijkheden in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in de Krimpenerwaard.

Wethouder Blok, zorgspecialist Sleeuwenhoek, ondernemer Pannekoek en lijsttrekker van Gemeente Belang Krimpenerwaard Willem Schoof zijn inwoners van de Krimpenerwaard en worden dagelijks met de Haagsche regelgeving geconfronteerd.

Willem Schoof, in het dagelijks leven werkzaam als docent op een VMBO-school heeft de Haagsche regeldruk samen met zijn leerlingen aan de lijve ondervonden. Ook zijn school moest vanuit het Haagsche fuseren, het moest groter, dan zou het zelf goedkoper en beter worden was de slogan uit Den Haag. “Ik weet ondertussen wel beter. De grootschaligheid is overschat en heeft niet de voordelen gebracht die de politici in Den Haag voorspelden”, aldus Willem Schoof. “Om nog maar te zwijgen over de grootschaligheid in de zorg en de woningbouwcoöperaties”, verteld Willem Schoof verder.

De Krimpenerwaard wordt momenteel overspoeld met landelijke politici. Het zijn deze zelfde landelijke politici geweest die geen oren hadden voor een ander bestuurlijk model in de Krimpenerwaard. De enige optie was een gemeentelijke herindeling, een samenwerkingsverband tussen de huidige gemeente in de Krimpenerwaard was onbespreekbaar. “Hoezo betrokken bij de Krimpenerwaard?”, vraagt Dilia Blok zich hardop af. Blok is op dit moment nog Wethouder in de gemeente Bergambacht, “Er is hier gekozen voor grootschaligheid en de daar bijhorende lagere kosten voor de rijksoverheid. Nu een praatje voor de bühne, kopje koffie, handje links en handje rechts en spoorslags terug naar Den Haag”.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is een lokale partij. Lokale partijen zijn partijen zonder binding met een landelijke partij. Lokale partijen functioneren volledig zelfstandig en zijn volledig onafhankelijk. Lijstrekker Willem Schoof is er klaar mee: “Het invliegen van de Haagsche politici ter ondersteuning van de landelijke partijen vertroebelen deze verkiezingen. Na 19 november zijn de Haagsche politici weer vetrokken uit de Krimpenerwaard en zijn de inwoners uit de Krimpenerwaard weer op de lokale politici aangewezen.” Deze lokale politici halen de bestuurlijke kastanjes uit het vuur niet de bezoekers uit Den Haag. Lokale politici, zoals Blok, Sleeuwenhoek, Pannekoek en Schoof plus de 46 andere kandidaten van Gemeente Belang Krimpenerwaard zijn ook na 19 november aanwezig in de Krimpenerwaard. Dat maakt het verschil.

Samenwerken met inwoners en het bedrijfsleven is in de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard de sleutel tot succes. Ondernemende politiek daar staan we voor.

Willem Schoof sluit af met zijn stemadvies: “Stem Gemeente Belang Krimpenerwaard, lijst 8. De echte lokale partij”.

Debat Waardstroom

Er wordt de afgelopen weken veel gesproken over energie en natuurlijke energiebronnen. Onze lijstrekker Willem Schoof is op 7 november te gast zijn bij een debat van de Waardstroom. Dit debat zal worden gehouden in verenigingsgebouw de Grote Haven te Haastrecht om 20:00.

Een aantal de punten van Gemeente Belang Krimpenerwaard:

Geen proefboring voor gas (of evt. olie) in de Krimpenerwaard, dit speelt momenteel vooral in de Gemeente Vlist.

Duurzame energie door opwekking van zonnepanelen of kleinschalige windturbines, misschien wel gebruik maken van waterkracht, ziet Gemeente Belang Krimpenerwaard wel als goede opties.

Daarmee vallen grote windmolens af, deze kunnen nu al niet vanuit het provinciebestuur, maar mocht er in de toekomst een verandering in plaatsvinden dan is Gemeente Belang Krimpenerwaard geen voorstander van horizonvervuilende windmolens in de Krimpenerwaard.

De Krimpenerwaard is het zonder meer waard om te investeren in een duurzame toekomst!

Debat maandag 27 oktober

Maandagavond was Gemeente Belang Krimpenerwaard te gast bij het SGP debat in de Zwaan te Berkenwoude. Onze nummer 2 Dilia Blok ging in debat met de afgevaardigden van de andere 8 partijen.

Diverse onderwerpen zoals zondagsrust, voorzieningen, subsidies en natuur en boeren passeerden de revue. Dilia benadrukte nogmaals dat Gemeente Belang Krimpenerwaard een echte lokale partij is, zonder inmenging van landelijke partijen (De SGP had Kees van der Staaij laten overvliegen uit Den Haag).

Gemeente Belang Krimpenerwaard is een partij die bestuursverantwoordelijkheid ook in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard niet uit de weg gaat. Op naar 19 november, lijst 8.